You can’t be what you can’t see

 

Latest news about women in the media: 

Comparing Gender and Media Equality Across the Globe (book)
A Cross-National Study of the Qualities, Causes, and Consequences of Gender Equality in and through the News Media
The lack of women’s voices, status, and recognition in the news media is a challenge to both human rights and a sustainable future. Comparing Gender and Media Equality across the Globe addresses longstanding questions in the study of gender equality in media content and media organisations across countries and over time. Drawing on data from the Global Media Monitoring Project (GMMP), European Institute for Gender Equality (EIGE), and the International Women’s Media Foundation (IWMF), this book offers new insights into the qualities, causes, and consequences of gender equality in and through the news media. The book contributes to the critical discussion on gender and journalism, showing that the news media do not reflect reality when it comes to the actual progress of gender equality in societies across the globe.
By Monika Djerf-Pierre, Maria Edström
Meer hierover: Link 1  / Link 2

Waarom worden vrouwen in de media ongelijk behandeld? – 2023
Volgens een onderzoek van NRC worden vrouwen in talkshow Op1 1,6 keer vaker onderbroken dan mannen. Mannen krijgen bovendien meer spreektijd en worden vaker gevraagd om bij de talkshow aan te schuiven. Hoe kan het dat dit al jarenlang misgaat? En waarom is de representatie van vrouwen in de media zo belangrijk? Presentator Joram Kaat gaat hierover in gesprek met: Beatrice de Graaf, terrorisme-expert die vaak aanschuift bij talkshows en veel bedreigingen ontvangt, Angela de Jong, tv-recensent voor het AD, Anne-Sophie van den Toren, redacteur bij de Evangelische Omroep, en Janneke van Heugten van het platform Vaker in de Media, waar ze redacties en vrouwelijke experts aan elkaar koppelen.
By NPO Radio 1, Dit is de Dag

Vrouwen: minder aan tafel, vaker onderbroken – 2023
Ruwweg twee derde van de personen die we zien, horen en lezen in de media is man, een derde vrouw. Het aandeel vrouwen in de Nederlandse televisiewereld is de laatste jaren wel toegenomen. Dat blijkt uit een onderzoek naar de representatie van vrouwen in non-fictieprogramma’s dat het Commissariaat voor de Media uitvoerde in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). In 2019 was 36,6 procent vrouw, in 2021 was dat toegenomen tot 39,1 procent. Het aandeel vrouwen is het meest gestegen in nieuws- en actualiteitenprogramma’s, van 33,3 procent in 2019 naar 37,8 procent in 2021. In het afgelopen televisieseizoen was 37,2 procent van de Op1-gasten vrouw, blijkt uit het data-onderzoek. Dat is weliswaar een toename in vergelijking met de start van de talkshow in 2020 – dat jaar was 32,9 procent vrouw – maar is nog steeds iets minder dan het gemiddelde  percentage vrouwen in nieuws- en actualiteitenprogramma’s twee jaar geleden (37,8 procent in 2021).

In de top-10 meest gevraagde gasten staan slechts drie vrouwen. Populairste gast het afgelopen televisieseizoen was Thomas van Groningen, het vaste politieke gezicht van de talkshow. Sinds september 2022 kwam hij in 58 afleveringen langs. Geschiedkundige Rob de Wijk en Telegraaf-misdaadverslaggever Saskia Belleman vullen de top drie aan. Zij waren beide veertien keer te gast. Hoewel mannen de top tien nog steeds domineren, is er sinds de start van de talkshow wel meer ruimte voor vrouwelijke gasten. In 2020 stond Belleman nog als enige vrouw in de top tien.

Waar de man-vrouwverhouding onder de dertig jaar nog vrijwel fifty fifty is, neemt het aandeel vrouwen af naarmate de leeftijd toeneemt. Boven de vijftig jaar is een kwart van de tafelgasten vrouw en boven de zeventig jaar slechts nog twintig procent. Met 42 procent van de vrouwen wordt gesproken over hun privéleven. Bij 23 procent van de mannelijke gasten is dit het geval. Ook worden vrouwen zestig procent vaker door de presentatoren onderbroken dan mannen, blijkt uit het turven van het aantal onderbrekingen per gast in zestig uitzendingen. Mogelijk houden de vele onderbrekingen van vrouwen verband met de bevinding dat mannen in de uitzendingen meer spreektijd krijgen dan vrouwen, 1,17 keer meer.

Cijfers NRC: Driekwart (74 procent) van de genoemde voornamen in de artikelen is mannelijk, slechts een kwart (26 procent) vrouwelijk, blijkt uit de analyse. Vrouwelijke auteurs voeren bovendien meer vrouwelijke bronnen op dan mannen. In artikelen geschreven door vrouwen is 33 procent van de namen vrouwelijk, in stukken van mannelijke auteurs 22 procent.
By Ilse van Knegsel, NRC

Media struikelen met ‘vrouwensport’ – 2023
Uit onderzoek van mediaconglomeraat Nielsen blijkt dat 84 procent van alle sportliefhebbers interesse heeft in ‘vrouwensport’ en dat 66 procent van de algemene bevolking interesse heeft in ten minste één sport beoefend door vrouwen. Het idee dat het grote publiek niet naar vrouwensport zou willen kijken, wordt hiermee onderuitgehaald. Waarom besteden de media dan toch zoveel minder aandacht aan vrouwensport ten opzichte van mannensporten?
By WomenInc

Voetbal en Gelijke Kansen: een Inclusief Sportbeleid – 2023
DSW is sinds 2004 hoofdsponsor bij Excelsior mannen geworden en zijn daarmee de langstzittende sponsor van de Mannen Eredivisie. Het sponsorgeld gaat (nog) niet naar het vrouwenteam toe. DSW geeft als grootste belemmering aan dat er nog te weinig media aandacht is voor de vrouwen op televisie en in de kranten. Uit interviews met de 7 sponsoren blijkt dat het gebrek aan exposure in het vrouwenvoetbal een belangrijke uitdaging vormt. Veel sponsoren streven naar naamsbekendheid en verwachten daarvoor return on investment: exposure vanuit wedstrijduitzendingen of media-aandacht. De media dragen bij aan meer zichtbaarheid  van de Vrouwen Eredivisie. Het uitzenden van meer live wedstrijden levert deze zichtbaarheid meteen op en draagt ook bij aan de wens van sponsoren en fans voor meer exposure. Mediapartijen met uitzendrechten kunnen hierbij inzetten op zoveel mogelijk vaste uitzendtijden of plekken zodat dit zo zichtbaar mogelijk is voor het publiek. Voor de media levert dit ook nieuwe kijkers op, zoals blijkt uit het interview met ESPN en het Engelse voorbeeld op het kanaal van Sky Sports dat een toename constateerde van 70% meer kijkers naar vrouwenvoetbalwedstrijden ten opzichte van vorig seizoen.
By Monica Lam (Een onderzoek naar gelijke kansen in het Nederlandse mannen- en vrouwenvoetbal)

 

Onderzoek laat zien: vrouwenvoetbal niet alleen minder in beeld dan mannenvoetbal, ook op stereotype wijze – 2023
– Als je een Eredivisie voetbalwedstrijd (live/samenvatting) ziet op televisie is de kans 91% dat het om de Mannen Eredivisie gaat.
– De artikelen over de mannen zijn langer.
– Bij de mannen is in 56% van de artikelen met stilstaand beeld een actiefoto te zien, tegenover slechts 16% bij de vrouwen.
– De vrouwen zijn met name passief in beeld: in veel gevallen zelfs zonder enige context van het voetbal maar eerder knuffelend op het veld of lachend in de camera.
– Bij de mannen wordt in de koppen boven nieuwsartikelen slechts bij hoge uitzondering een referentie gemaakt naar man-zijn, terwijl dat bij de vrouwen in 97% van de gevallen gebeurt.

Het komt regelmatig voor dat het talent van vrouwen gedefinieerd wordt aan de hand van mannen, bijvoorbeeld in de vragen die ze krijgen of door de beschrijvingen. Hierdoor kan het idee ontstaan dat vrouwen zo zouden moeten spelen als mannen, en daarmee wordt de bestaande norm bevestigd in plaats van verbreed. 
De media kunnen een bijdrage leveren aan het doorbreken van deze norm, en op die manier bijdragen aan de emancipatie van zowel het voetbal als van vrouwen: op het moment dat de media de zichtbaarheid van de mogelijkheden van vrouwen verbreden zal dit zowel de emancipatie van het voetbal als van vrouwen versnellen. 
Het hele rapport inclusief aanbevelingen is te downloaden via Women Inc. 

 

Meer diverse en inclusieve journalistiek door een grote variëteit aan bronnen – 2023
Hodo Abdullah: ‘Ik wilde dat andere lezers van kleur bij het lezen van dit stuk zouden denken: hé, ik kan ook arts worden.’ Artikel waarin freelance journalist Hodo Abdullah, onderzoeksjournalist en schrijfster Zoë Papaikonomou en buitenlandcorrespondent Niels Posthumus (Trouw) delen hoe zij een bijdrage leveren aan een meer diverse en inclusieve journalistiek door een grote variëteit aan bronnen op te voeren.
By Bente Schreurs 

Twan Huys begon gelijk over privéleven Kaag: het lot van een vrouwelijke minister – 2023
In de uitzending zelf nam presentator Twan Huys de kortste weg naar die emoties door meteen over Kaags vier kinderen te beginnen en niet over haar carrière – blijkbaar het lot van een vrouwelijke minister. 
By Han Lips

Opinie: Natasja Froger is 57 jaar en niet te oud om te presenteren – 2023
Je kunt niet alleen dertigers en veertigers op de zender hebben, zegt Luuk Ikink in een podcast waarin hij met collega Rob Goossens van RTL Boulevard het entertainmentnieuws doorneemt. En toch verdwijnen veel vrouwen rond hun vijftigste van het scherm. Eén recent voorbeeld is presentatrice Natasja Froger. Zij werd voor haar laatste programma, Voor Hetzelfde Geld, ingeruild voor de vijftien jaar jongere Leonie ter Braak. Voormalig anchor Margreet Spijker van RTL Nieuws kreeg in 2014, vlak voor haar vijftigste, te horen dat ze niet meer in het decor paste en daarom ruimte moest maken. De gemiddelde leeftijd van de vrouwelijke presentatoren van Op1 ligt op 41 jaar, bij de mannen is dat 57 jaar. Hoogste tijd om te stoppen met deze vorm van leeftijdsdiscriminatie.
By Janneke van Heugten

Opinie: Volkomen terecht dat vrouwen niet aan die talkshowtafel willen zitten – 2022
Televisieshows die zich verbazen over waarom vrouwen niet willen aanschuiven, moeten eens nadenken over wat ze maken. Stop met de ‘ophefcarroussel’ en geef meer tijd en ruimte voor nuances, betoogt programmamaker Ianthe Mosselman.
By Ianthe Mosselman

Opinie: Voor elke twijfelende vrouw willen er tien slechtere mannen wél als talkshowgast aanschuiven – 2022
Opiniestuk van oud-talkshowredacteur Floor Doppen in de Volkskrant. Ze vindt het jammer dat vrouwelijke gasten zo twijfelen om aan te schuiven bij talkshows. Voor elke twijfelende vrouw staan er volgens haar tien slechtere mannen te popelen om als talkshowgast aan te schuiven. Tijd om daar doorheen te prikken, stelt ze.
By Floor Doppen

Groei vrouwelijke deskundigen in de media blijft steken – 2022
Vrouwen zijn nog steeds ondervertegenwoordigd op de radio en televisie en in kranten en digitaal nieuws. In 2015 was het percentage vrouwen dat als expert in de media verscheen slechts 12%. Dat is gestegen naar 28,3% in 2019. Vanaf dat moment blijft een verdere stijging echter uit. In 2021 lag het percentage vrouwen dat als expert voorbij komt in nieuwsmedia namelijk op 26,7%. Het aantal vrouwelijke experts dat daadwerkelijk aan het woord komen ligt op 21 %. 

Wanneer vrouwen wél in het nieuws verschijnen, is dit nog vaak op een stereotiepe manier. Zo werden vrouwen in 2020 nog drie keer vaker dan mannen geïdentificeerd aan de hand van hun gezinssituatie. Dit houdt in dat in nieuwsberichten vrouwen vaker moeder, dochter of echtgenoot van iemand worden genoemd, mannen minder vaak vader, zoon of echtgenoot. Daarnaast worden zowel mannen als vrouwen in het nieuws nog vaak op een stereotiepe manier afgebeeld.

In het geval van presentatoren, verslaggevers en deskundigen neemt het aandeel vrouwen sterk af met het toenemen van de leeftijd.

In de top 10 meest gevraagde talkshowgasten stond in 2015 slechts 1 vrouw, tegenover 9 mannen. Alle mensen in de top 10 waren wit. Vijf jaar later is dit aantal niet gestegen: in 2020 stond er nog steeds 1 vrouw in de top-10 meest gevraagde talkshowgasten, tegenover negen witte mannen

Veel mediamakers vinden het belangrijk dat meer vrouwen als expert in beeld komen: zeven op de tien geeft dit aan. Opvallend is dat significant meer vrouwen (76%) dan mannen (58%) dit belang erkennen.

Mediamakers die nog niet bewust stereotypering tegengaan, geven het vaakst als redenen:
• Ik zoek een geschikte expert, sekse maakt geen verschil
• Ik denk er simpelweg niet over na
• Het behoort niet tot mijn werkzaamheden
Bron: publicatie Blikopener WomenInc

Lichte stijging aandeel vrouwen op televisie – 2021
Vrouwen waren vooral in beeld als onderwerp van portret of als slachtoffer en nog steeds nauwelijks als expert: 26,7 procent van de hoogleraren en wetenschappelijke onderzoekers op tv was vrouw. Bij sportjournaals en talkshows over sport is wel een positieve ontwikkeling te zien, het aandeel vrouwen steeg daar van 3,8 procent in 2019 naar 13,2 procent in 2021. Ook het aandeel vrouwen dat als verslaggever te zien was nam toe in 2021: van 23,1 procent naar bijna 40 procent. (volledig onderzoek)
By CVDM.nl

 

NPO gaat vanaf januari werken met streven voor meer diversiteit – 2021
“Het streven is dat bij zestig beeldbepalende programma’s minimaal 15 procent van de mensen een biculturele achtergrond heeft”, zei de voorzitter. “Het gaat dan niet alleen om huidskleur, maar bijvoorbeeld ook om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.”
Alle omroepen hebben zich hierbij aangesloten. Houden zij zich niet aan het quotum, dan volgt volgens Rijxman een gesprek. “Anders gaan we het programma niet plaatsen.”
By Nu.nl/ANP

 

Onvrede over gebrek aan vrouwelijke winnaars bij eerste genderneutrale Gouden Kalveren – 2021
Dat er bij de eerste genderneutrale Gouden Kalveren niet één vrouw met de prijs naar huis ging, roept onvrede op bij verschillende acteurs en andere bekende Nederlanders. „De Kalveren zijn genderneutraal en van de weeromstuit heeft geen enkele vrouw of gender neutrale acteur een acteerprijs gewonnen”, twittert Katja Herbers, bekend van films als Weg van jou en verschillende Amerikaanse series. Ze vindt ook dat de man/vrouw-categorieën wellicht iets te vroeg zijn afgeschaft. „Zolang de meeste en vaak ook beste rollen mannenrollen zijn, is er van werkelijke gender neutraliteit niet echt sprake.” Simon de Waal, scenarioschrijver van onder meer Baantjer valt haar bij: „Als dat zo is, had men het moeten laten zoals het was.”
By Metronieuws.nl

 

Vrouwen nog steeds ondervertegenwoordigd in Nederlandse nieuwsmedia – 2021
Het GMMP is het grootste (inter)nationale onderzoek naar genderrepresentatie in de nieuwsmedia en wordt eens in de vijf jaar uitgevoerd. Het is daarmee de belangrijkste bron van data voor beleid op dit terrein. Afgelopen jaar werden op dezelfde dag in 116 landen 30.172 nieuwsverhalen uit kranten, radio, TV en online nieuwssites bestudeerd om de representatie van vrouwen en mensen van kleur in kaart te brengen.
De belangrijkste conclusies uit de Nederlandse monitoring:

  • Slechts 28% van de personen die in het nieuws voorkomen is vrouw, in lijn met het EU gemiddelde en iets boven het internationale gemiddelde (25%). Daarnaast worden vrouwen veel vaker dan mannen in verband gebracht met hun privéleven en familierol in plaats van hun professionele expertise.
  • 22% van de experts in het nieuws is vrouw, terwijl van de personen op TV die in huishoudelijk verband worden afgebeeld 67% vrouw is – een reflectie van de nog altijd traditionele rolpatronen in Nederland.
  • 29% van de journalisten uit het onderzoek is vrouw. Dat betekent dat het nieuws nog altijd voornamelijk vanuit een mannelijk perspectief wordt verteld. 

By Free Press Unlimited

 

Nieuwe AD-hoofdredacteur Rennie Rijpma: ‘Meer vrouwen in de krant en op de site’ – 2021
“Daarnaast heb ik bij mijn sollicitatieprocedure aangegeven dat ik meer vrouwen vertegenwoordigd wil zien in de krant en op de site. Nieuws wordt te vaak gedomineerd door mannen, maar er zijn veel vrouwen die iets te vertellen hebben. Ons lezerspubliek is ongeveer fifty-fifty man-vrouw. Als je wilt dat mensen ons merk in het hart sluiten, dan moeten zowel die mannen als vrouwen iets van herkenning terugzien.”
By Dennis Jansen

 

Belgische topsportvrouwen sturen open brief naar politici: “De schijnwerpers zijn bijna uitsluitend gericht op mannen” – 2021
“De schijnwerpers zijn bijna uitsluitend gericht op mannenteams en de sportprestaties van vrouwen worden niet met dezelfde woordenschat behandeld. Wanneer mannen ‘geniale passes’, ‘gevechten op één voet’, ‘bloemlezingstreffers’, ‘stratosferische sprongen’, enz. maken, worden vrouwelijke atleten regelmatig beschreven met woorden die hun vermeende vrouwelijkheid, heteroseksualiteit, en verschillende primaire seksistische criteria benadrukken boven hun sportieve vaardigheden. Er zijn uitzonderlijke vrouwen nodig (Kim Clijsters, Justine Henin, Nafissatou Thiam – om er maar een paar te noemen) om een minimum aan media-aandacht te verdienen. Erger nog, de media dragen bij tot een seksistisch en negatief beeld van vrouwen die intensieve en/of competitieve disciplines beoefenen. Meisjes en vrouwelijke tieners missen rolmodellen en sportvrouwen hebben het moeilijker om professioneel te worden als gevolg van deze onzichtbaarheid.”
By Vincent Van Genechten

 

Dwing media om beter na te denken over de keuze voor gasten en experts – 2021
Redacties van talkshows vinden dat ze goed scoren op het aandeel van mensen van kleur en van vrouwen onder hun gasten. De cijfers geven een ander beeld. De publieke omroep moet verplicht worden de achtergrond en sekse van gasten bij te houden, vinden Janneke van Heugten van Mediaplatform Vaker in de Media en Marga Miltenburg van sprekersbureau ZijSpreekt.
By Janneke van Heugten en Marga Miltenburg

 

‘Vrouwelijke politici worden minder serieus genomen als het steeds gaat over hun huis en hond’ – 2021
Vrouwen worden historisch gezien meer geassocieerd met het privédomein en het familieleven terwijl we bij mannen denken aan het publieke en meer professionele leven. Die associaties maken dat een journalist er gewoon niet zo snel op komt om een mannelijk politicus te vragen over diens familieleven: het voelt minder relevant. Het gebeurt ook vooral onbewust.
By Myrte Nowee

 

Media-aandacht voor vrouwelijke lijsttrekkers – 2021
Bijna alle lijsttrekkers die minder media-aandacht krijgen dan je zou verwachten zijn vrouw, terwijl alle lijsttrekkers die meer media-aandacht krijgen dan je zou verwachten man zijn.
By Loes Aaldering, Daphne van der Pas

 

Aan de talkshowtafels schoven het afgelopen coronajaar vooral journalisten aan – 2021
Journalist Sven Kockelmann was het afgelopen coronajaar de favoriete gast van de zeven grote talkshows op televisie. Hij kwam maar liefs 54 keer langs.In de top-10 van meest gevraagde gasten staat slechts één vrouw: Saskia Belleman, rechtbankverslaggever van De Telegraaf. In de top-10 van wetenschappers komen wel vier vrouwen voor, onder wie virologen Anne Wensing en Marion Koopmans. Ondanks de goede voornemens van de publieke omroep waren vrouwen wederom ondervertegenwoordigd aan de tafels: één derde van de gasten. De talkshows in de vooravond hadden het grootste vrouwelijke aandeel, gevolgd door Op1 en de RTL-talkshows.
Wat verder opvalt is dat de top-25 slechts één gast met een niet-westerse achtergrond bevat: de Deventer schrijver Özcan Akyol. Wanneer je naar het aandeel in het totaal aantal gasten kijkt, kwamen de talkshows voor het eerst dicht bij het Nederlands gemiddelde: 12,7 procent. Deze relatief hoge score was vooral te danken aan de talkshows in de vooravond.
Wanneer je naar de beroepen van de gasten kijkt, zie je wel scheefgroei. Maar liefst één derde van de gasten met een niet-westerse achtergrond was artiest. Ook in de groep sporters en burgers waren zij oververtegenwoordigd. In de beroepsgroepen die om hun macht of kennis werden uitgenodigd (wetenschappers, politici, journalisten) waren zij juist ondervertegenwoordigd. Het coronadebat bleef een witte aangelegenheid.
By Wilfred Takken

 

Interviews met vrouwelijke politici gaan over het gezin, mannen praten over macht – 2021
Waar seksisme in columns en op opiniepagina’s opvalt en met een snelle correctie of via ophef publiekelijk gecorrigeerd kan worden, is er ook verhuld seksisme op redactionele pagina’s te vinden. Uit een analyse van 245 interviews in kranten en tijdschriften met mannelijke en vrouwelijke politici (waaronder ook kabinetsleden en burgemeesters), verschenen sinds 1 januari 2019, blijkt: ze worden anders bevraagd én beschreven. In gesprekken met mannen domineren woorden als ‘miljarden’, ‘financiën’, ‘plannen’ en de ‘rechtsstaat’. Bij hun vrouwelijke collega’s gaat het over ‘vrouw’, ‘dochter’, ‘moeder’, ‘ouders’, ‘meisje’ en ‘leven’. Zelfs het woord ‘man’ komt in interviews met vrouwen bijna twee keer zo vaak voor als in interviews met mannen. Dat blijkt uit visualisaties van de vijftien meest onderscheidende zelfstandig naamwoorden die voorkomen in de onderzochte artikelen.
Neem die nestor van de Haagse NRC-redactie die na het aantreden van de nieuwe D66-leider zonder schroom schrijft over de ‘vagina-vote’. ‘Stuitend vond ik dat. Vooral van die krant’, zegt Kaag. ‘Opnieuw: het gaat niet om mij, dit had ook een andere vrouw kunnen zijn.’
By Karlijn Saris en Coen van de Ven

 

Moments That Showed How Important Representation Is For Kids – 2021
This story is part of a HuffPost Parents project called “I See Me,” a series for parents and kids on the power of representation. We know how important it is for kids to see people who look like them on the biggest stages, including politics, sports, entertainment and beyond. Throughout February, we’ll explore the importance of representation in teaching kids about difference, acceptance, privilege and standing up for others.
By Caroline Bologna

 

Steeds dezelfde journalisten aan tafel bij Op1 blijkt uit onderzoek – 2021
Nel Ruigrok, media-onderzoeker van de Erasmus Universiteit Rotterdam, onderzocht ruim vijfhonderd gasten die in 2020 herhaaldelijk terugkwamen bij talkshow Op1. Ze verdeelde hen in beroepsgroepen. De vier meest aanwezige groepen waren journalisten (310 optredens), experts (258), mediapersoonlijkheden (184) en politici (159). In totaal kwamen vorig jaar zo’n 1.300 gasten in de talkshow. Journalist Joost Vullings kwam het vaakst langs: 37 afleveringen. Ab Osterhaus, viroloog in ruste, noteerde 33 afleveringen en journalist Xander van der Wulp was 31 keer te gast bij de talkshow.
By Trudy Brandenburg – van de Ven

 

Disney+ blokkeert films met racistische stereotypes voor kinderen – 2021
Onder andere Peter Pan, De Aristokatten, Lady en de Vagebond, Dumbo en Jungle Boek zijn niet langer vanaf een kinderprofiel te bekijken.
Disney erkende afgelopen jaar al dat veel van de oudere films volzitten met racistische typetjes en ander discriminerend materiaal. “We kunnen het verleden niet veranderen”, stond toen op een website van het bedrijf. De streamingdienst voegde toen waarschuwingen toe aan de betreffende films, om er op te wijzen dat ze mogelijk schokkend materiaal bevatten. Het bedrijf gaat nog een stap verder door de films te blokkeren voor jonge gebruikers.
By RTL Nieuws

 

Diversiteit in de media is vaak nog een blinde vlek – 2021
(…) Nijenhuis onderkent wel een probleem: mensen met een migratie-achtergrond kiezen niet vaak voor de journalistiek, en als ze al bij een krant willen werken, dan is dat vaak alleen als opiniemaker. Klein doet in haar scriptie een aantal aanbevelingen, en vindt dat hoofdredacties beter kunnen scouten. Daarnaast benadrukt zij het belang van het creëren van massa: nog te vaak denken media dat één zwaluw zomer maakt. Nijenhuis is het daar volmondig mee eens. Voor mensen die vinden dat er veel te veel wordt gehamerd op diversere media heeft Klein een goed advies: kranten, tijdschriften, radio en televisie berichten voor alles en iedereen over alles en iedereen, en daar is diversiteit echt voor nodig.
By Redactie De Nieuws BV

 

EVNS: een omroep voor vrouwen met verschillende achtergronden – 2020
Als je jezelf niet gerepresenteerd ziet in bepaalde posities of in de media, heb je als (jonge) vrouw ook niet het idee dat je zelf op zo’n plek kunt komen. Of zoals Rahel de Vriend zegt: ‘Als je het niet kunt zien, kun je het ook niet zijn.’ Daarom is er juist gekozen voor een tv-omroep om deze doelen te bereiken: in Nederland kijken mensen gemiddeld 3 uur per dag naar video’s, films of televisie, zo wordt een beeld gevormd van de wereld. Door programma’s te maken vanuit een vrouwelijk en inclusief perspectief, wil EVNS op een positieve manier vooroordelen over vrouwen doorbreken.
By Lisa Goudmsit

 

Stereotypes in kinderboeken: ‘Elk kind moet zichzelf kunnen herkennen’ – 2020
Er is nog steeds een grote groep kinderen die niet gerepresenteerd wordt in kinderboeken. “Dat is problematisch. Daardoor zouden kinderen weinig voorbeelden zien die voor hen op toepassing zijn.”
By Wouter van Dijke en Janine Vink

 

Dertig jaar onderzoek naar berichtgeving over moslims in Nederlandse media – 2020
Uit het onderzoek dat gedurende de afgelopen dertig jaar is gedaan naar de beeldvorming van moslims in de media, blijkt dat de beeldvorming van moslima’s, in het bijzonder wanneer zij een hoofddoek dragen, vaak bijzonder stereotype is. Dit is niet zonder consequenties. Het zijn, zoals uit onderzoek van Meld Islamofobie blijkt, vooral moslima’s (met een hoofddoek) die het slachtoffer zijn van discriminatie en moslimhaat.
De beeldvorming van moslima’s door de media wordt niet alleen bepaald door de woorden die worden gekozen, maar ook door de foto’s die hierbij worden gebruikt.
By Ewoud Butter

 

‘Iedere dag kunnen we meer vrouwen aan het woord laten’ – 2020
‘Een vraag die een man bijna nooit krijgt, maar een vrouw veel vaker, is bijvoorbeeld: “hoe combineer je je werk nou met kinderen?”,’ zegt ze. ‘Mannen worden ook zelden gepresenteerd als “de man van”. In artikelen van vrouwen wordt de partner veel vaker genoemd, in 16 procent van de gevallen wordt er gerefereerd aan haar familie, telden we dit jaar. Bij mannen is dit 4 procent.’
De stereotypen zitten diepgeworteld, vult van Dijck aan. Maar dat betekent niet dat individuele nieuwsmedia er niets aan kunnen doen. ‘Op iedere dag kun je veel meer vrouwen aan het woord laten, als je maar even iets verder kijkt’, stelt ze. Er zijn ook media die het beter doen dan andere. ‘Het Parool en Trouw, bijvoorbeeld.’ Volgens de meest recente monitor was in de representatie van vrouwen respectievelijk 45 en 40 procent, waar De Volkskrant en NRC maar 17 en 18 procent haalden.
By Jozien Wijkhuis

 

Nog altijd staan er veel minder vrouwen in de krant – 2020
Sinds het project in 1995 van start ging, schommelde de representatie van vrouwen bij iedere telling zo rond de 25 procent. Van Dijck: „Media – en dan met name de nieuwsmedia – zeggen dat ze de samenleving afbeelden zoals die is. Maar vaak volgen journalisten toch het perspectief van de ‘dominante’ groep en missen ze het geluid van vrouwen en minderheden.” Van Dijck erkent dat er op de onderzoeksopzet wat af te dingen valt, maar volgens haar laat de vijfjaarlijkse meting wel degelijk een patroon zien.
Dat het de laatste jaren nog steeds spaak loopt met de representatie van vrouwen in de media, is overigens al langer bekend. Het Commissariaat voor de Media kwam vorig jaar in december met een soortgelijke conclusie. Een telling van 262 programma’s in opdracht van het ministerie OCW, wees uit dat mannen bijna twee keer zo vaak in beeld werden gebracht op prime-time tv. Vrouwen werden daarbovenop ook minder vaak als expert aangehaald (23,2 procent).
By Maartje Geels, NRC

 

Nog weinig diversiteit in Nederlandse nieuwsmedia – 2020
Mannen zijn nog altijd oververtegenwoordigd in Nederlandse nieuwsmedia: slechts 26% van de personen in de Nederlandse nieuwsmedia zijn vrouw. En slechts 9% zijn personen van kleur. Ook de experts die aan het woord komen zijn overwegend man (78%).  De meting is gedaan in het kader van het Global Media Monitoring Project (GMMP), de grootste wereldwijde studie waarbij op dezelfde dag in 145 landen wordt gekeken naar het aandeel mannen en vrouwen in het nieuws.
By Free Press Unlimited

 

Rapper Akwasi begint eigen omroep. ‘We hopen gekleurde rolmodellen te lanceren’ – 2020
Akwasi en Gianni Grot hopen als omroep Zwart gekleurde rolmodellen te kunnen lanceren. Ongehoord Nederland (33.725 leden), opgericht door oud-oorlogsverslaggever Arnold Karskens, mist rechts geluid op tv. Programmamaker Guilly Koster wil met omroep X (meer dan 5.500 leden) vaker mensen van kleur terugzien. Drie moslimomroepen (M24 , Islam Omroep en Vereniging Moslim Media) hopen de islamitische programmering te verzorgen. Omroep Bersama wil de Nederlands-Indische gemeenschap een stem geven.
By Ashwant Nandram

 

Altijd maar weer ‘sambalbij’: hoe jonge Aziaten zich verzetten tegen raciale stereotypes – 2020
De meeste mensen hebben volgens Wei Lun geen idee hoe groot de impact is van al die zogenaamde grapjes en misplaatste, racistische opmerkingen. ,,Ik hoor vaak: ‘Het valt toch wel mee? Het zijn maar kleine kutopmerkingen. Kun je dan niks hebben?’ Maar ondertussen worden er hele afstudeerprojecten over deze micro-agressie en de persoonlijke gevolgen daarvan gemaakt door Aziatische leeftijdsgenoten, vaak om het jarenlange geworstel met hun identiteit af te kunnen sluiten. En ik lees ook over jongeren die er angstig, gestrest of agressief van worden. Dat verband wordt door niemand gezien.’’
In Nederland wonen ruim 900.000 mensen met een Aziatische afkomst. Door corona krijgt racisme tegen deze groep ineens alle aandacht in de media. Wei Lun: ,,Met Asian Raisins willen wij dit nieuwe bewustzijn wortelen in de samenleving, ons geluid vasthouden, want het probleem was er al lang voor corona en zal ook niet zomaar met het virus verdwijnen.’’
By José Hulsing

 

‘Diversiteit is bij de NPO eerder wensdenken en pr-praat dan werkelijkheid’ – 2020
Het werven van medewerkers van niet-westerse afkomst en het aanbieden van wat diversiteitstrainingen zijn niet voldoende. De publieke omroep moet werken aan een cultuuromslag die leidt tot daadwerkelijk inclusieve werkculturen waarin alle medewerkers en hun perspectieven de ruimte krijgen. En waarin diversiteit en inclusie niet worden gezien als ‘iets extra’s’ om af te vinken, maar als een inherente kwaliteit van programma’s zoals andere publieke waarden als ‘onafhankelijkheid’ en ‘betrouwbaarheid’.
Onderzoek laat namelijk zien dat programmamakers van niet-westerse afkomst zich vaak conformeren aan de heersende witte norm op de werkvloer en hun waardevolle afwijkende perspectieven censureren. Ook stromen zij sneller uit vanwege niet-inclusieve werkculturen. Die werkculturen kunnen alleen inclusief worden wanneer ook de posities van macht worden bekleed door mensen met verschillende culturele achtergronden en perspectieven. Dat is nu nog volstrekt niet het geval.
By Reza Kartosen-Wong

We vroegen Hugo de Jonge hoe hij de pandemie combineert met het vaderschap – 2020
Moest jij je ook achter de oren krabben toen je dit interview las? Niet gek, het is namelijk ongebruikelijk dat mannen dit soort vragen voorgeschoteld krijgen. Maar bij vrouwen gebeurt dit continu. Stereotiepe beeldvorming zit vrije keuzes op het gebied van werk en zorg in de weg. De media spelen hierin een belangrijke rol en het gros houden deze beeldvorming in stand.
By De Speld

 

Should the media be playing a role in changing certain long-held perceptions? – 2020
“The question is not about whether the media should play a role in changing long-held perceptions – journalism is there to inform people in the most objective way possible. The question they could and should ask themselves is how they play a role in creating and cultivating these long-held perceptions, and how they could take responsibility and diminish that role? In my experience, this awareness is gaining interest among editors and journalists, but the process is very slow. Most professionals in the media are very busy making headlines, and moreover, are themselves subject to (implicit) bias.
Perceptions are mostly implied by bias, and supported by media outings. The power of bias can hardly be overestimated here. Research shows that bias influences the perception of women and men in a negative way for women, meaning they are less likely to be seen as leaders, more likely to struggle with being liked and taken seriously when in a superior role in business or politics, and more expected to prioritize care-taking roles over their professional career. Moreover, women are severely judged by their appearance and often the subject of unwanted sexual attention of men. Ironically, these stereotypes tend to slip also into our own perception of ourselves, which in the case of many women means they are less self-confident in professional situations, less likely to speak up and promote themselves, and often prone to feelings of guilt when they prefer work over family.
I don’t know of many media who actively try to debias their coverage. From what I’ve seen, gender parity is a small part on the agenda of media outlets, and – besides a handful of ‘woke’ editors – it appears very hard for editors to look in the mirror and see their own responsibility in this. People don’t like to be made conscious of their bias. They feel wrongfully attacked while in fact bias is just human – it doesn’t necessarily mean you’re doing something wrong. But it does mean the media are not exactly ready to fundamentally change things.”
By TEDXAmsterdam

 

Gasten talkshow Op1 overwegend wit en man – 2020
Theatermaker en regisseur Vincent Wijlhuizen uit Utrecht analyseerde de afgelopen 20 dagen alle afleveringen van NPO1-talkshow Op1. Wat bleek? Het aantal mannen aan tafel is oververtegenwoordigd, vrouwen, gekleurde mensen en LGBTQ’ers zijn nauwelijks zichtbaar. En dat moet anders, vindt Wijlhuizen. ‘Als wij echt willen dat deze maatschappij gelijk is, dan moeten we dat laten zien.’
Een op de 5 gasten was vrouw, in zes van de 20 uitzendingen waren alleen mannen als gast, in nul van de 20 uitzendingen waren alleen vrouwen als gast. In zestien van de 20 uitzendingen waren er meer mannen dan vrouwen te gast, in 1 uitzending waren er meer vrouwen dan mannen te gast en in drie uitzendingen waren er evenveel mannen als vrouwen te gast.
By Kim de Klonia

 

BBC investeert 100 miljoen in diversiteit, stelt ook quotum in – 2020
De BBC gaat de komende drie jaar 100 miljoen pond, omgerekend ruim 110 miljoen euro, investeren in de ontwikkeling van een inclusieve programmering. Dat heeft de Britse omroep maandag laten weten. De zender wil dat de verhalen, de productieteams inschakelen en productiehuizen diverser worden. Nieuwe content van de BBC moet aan minimaal twee van drie bovenstaande eisen voldoen.

Ook geldt er vanaf april 2021 een diversiteitsquotum. Dat houdt in dat alle nieuwe zendercommissies dan voor minimaal 20 procent uit niet-witte mensen moeten bestaan. BBC-directeur Tony Hall stelt dat hij door de actualiteit het tempo om de zender diverser te maken, wilde opschroeven. ‘De gevoelloze moord op George Floyd heeft een diepe indruk op ons allemaal gemaakt. We vroegen ons af wat we nog meer kunnen doen om racisme te bestrijden en onze organisatie en onze maatschappij als geheel inclusief te maken. Dit is ons antwoord. Dit verandert wát we maken en wíe het maakt.’
By Redactie Adformatie

 

‘BESTE MEDIA, DIVERS IS NIET PER SE INCLUSIEF’ – 2020
Weer een Turkse stagiair aannemen maakt je redactie misschien diverser, maar niet per se inclusief, schrijft Madeleijn van den Nieuwenhuizen.‘Het gaat erom of je bereid bent je blinde vlekken te onderzoeken.’
Soms is verkramping – bang zijn het fout te doen als mediamaker – een bijproduct van een broodnodige transitie. Het gaat namelijk om het ten dele ontdoen van wat ons zelf is aangeleerd en dat ís ook spannend. Maar wat het uiteindelijk vooral zal zijn, is bevrijdend. Want inclusiviteit hangt samen met een opheffing van schaamte, onnodige stereotypes, en verwachtingen die het menselijk potentieel beknotten.
Durf – met andere woorden – récht te doen aan de menselijke complexiteit, aan haar veelzijdigheid, zoals je zelf graag recht gedaan zou worden.
By Madeleijn van den Nieuwenhuizen

 

NOS-hoofdredacteur over stoppen Divibokaal: ‘Onvoldoende ingezien dat het mensen kwetst’ – 2020
Ik denk dat dit alles laat zien hoe verschillend er gedacht en gekeken wordt naar de discussie rond diversiteit. De manieren die je kiest en de effectiviteit ervan. Het is een breder maatschappelijk debat in de samenleving. Dat wil niet zeggen dat we niet naar onszelf moeten kijken, maar de context is belangrijk. Deze bokaal is niet een oorzaak of begin, het is onderdeel van een al jaren gaande discussie.”
De NOS stopt met de bokaal, maar blijft volgens Gelauff wel werken met de ‘divibase’, de database met diverse bronnen die geraadpleegd worden bij nieuwsontwikkelingen. De hoofdredacteur ziet het niet als ‘raciale registratie’. Hij noemt het een ‘journalistieke registratie’. ,,Het gaat erom wat je ermee doet. We benaderen mensen vanuit hun expertise en kennis over het onderwerp. Dat is voor ons doorslaggevend.”
By Jamaica Vin

 

Diversiteitsdatabase NOS Nieuws onder vuur – 2020
NOS Nieuws heeft een diversiteitsdatabase met daarin 400 mensen onder meer gerangschikt op afkomst en sekse. Naast deze ‘divibase’, zoals de database intern heet, wordt iedere maand de ‘divibokaal’ uitgereikt, voor de journalist die veel vrouwen of mensen met een buitenlandse achtergrond in hun producties lieten voorkomen. GeenStijl schreef vrijdag over de database en de bokaal waarna flinke kritiek klonk, onder meer via social media.
By Dolf Rogmans

 

Als vrouw aan een talkshowtafel? ‘Kom niet gelijk met nuance’ – 2020
Janneke van Heugten: ‘Je ziet het nu ook bij de coronacrisis. In de media lijken vooral witte mannen uit het onderwijs en de medische sector de wereld te redden, maar neem eens een kijkje in die sectoren en je komt heel andere helden tegen. Ik vind dat de media een grote verantwoordelijkheid hebben om die stereotiepe beelden te doorbreken.’
By Bas Hakker

 

Aangeboden: experts van kleur voor witte redacties – 2020
Uit de meest recente cijfers van de Monitor Representatie van de Nederlandse Publieke Omroep (NPO) blijkt dat in 2015 het aandeel in beeld gebrachte personen met een migratieachtergrond 9,8 procent was. Bij een evenredige representatie van de samenleving zou dit 12 procent moeten zijn. Dit percentage gaat dus over álle mensen van kleur die in beeld komen, maar dat zegt nog niets over hoeveel experts van kleur daar bij zitten. Uit een klein onderzoek van NRC in 2018, waarbij zes mensen van kleur een week televisie keken, komt naar voren dat experts op de Nederlandse televisie overwegend wit zijn. Behalve als het over entertainment gaat. Mediamakers creëren een bepaalde blik op de werkelijkheid en beïnvloeden daarmee veel maatschappelijke verschijnselen.
By Jamila Melschke

 

Hoe versla je óók tijdens de coronacrisis divers? – 2020
Zien we het echte Nederland in de verslaggeving rond de coronacrisis of zien we maar één kant? Laat je als journalist/redacteur niet een deel van de werkelijkheid liggen? Goede journalistiek brengt het Nederland van nu.  In deze video gaat VIDM-oprichter Janneke van Heugten het gesprek aan met Zoë Papaikonomou, co-auteur van het boek ‘Heb je een boze moslim voor mij?’, onderzoeksjournalist en podcaster van o.a. de Bonte Was Podcast over blinde vlekken in de media. En met Elizabeth Venicz, docent creatief schrijven en taalbeheersing aan de Tilburgse Fontys Hogeschool voor Journalistiek. Beide zetten zich, net als Mediaplatform VIDM.nl, op meerdere manieren in voor een realistische afspiegeling van de maatschappij in de media.
By Janneke van Heugten

 

Mediaredacties zijn overwegend wit en dat begint al op de scholen voor journalistiek – 2020
Op de vier hbo-opleidingen journalistiek in Nederland is die diversiteit helaas nog ver te zoeken. Uit de meest recente cijfers van het CBS blijkt dat in 2016 slechts 28 studenten met een migratieachtergrond de opleiding tot journalist afrondden, iets meer dan 7 procent van het totaal aantal studenten. Ter vergelijking: in Nederland heeft 24,3 procent van de bevolking een migratieachtergrond.
“Journalisten kunnen tegenstellingen tussen mensen versterken of een samenleving juist meer in verbinding brengen. Hoe diverser de studentenpopulatie op journalistiekopleidingen, hoe diverser de nieuwsredacties en uiteindelijk de verhalen in de media worden.” De docenten die zich voor diversiteit inzetten, stuiten niet zelden op weerstand, omdat de veranderingen worden ervaren als kritiek. De meeste collega’s zijn man, wit, hetero en boven de vijftig.
By Sophie Duvekot

 

Nog steeds weinig vrouwelijke presentatoren op de landelijke radio – 2020
Bij NPO Radio 1 zijn er het meest, 35 procent bestaat uit vrouwen. Bij Radio 538, Radio 10, Radio Veronica en Slam! zijn er het minst: 0 procent.
By Trudy Brandenburg – van de Ven

 

Doorbreek sterotypen, verander het beeld – 2020
De meeste media beelden vrouwen nog steeds af in beperkte, stereotype rollen als huisvrouw, model of slachtoffer. Vrouwen worden vaak omschreven op basis van oppervlakkige kenmerken zoals hun uiterlijk, leeftijd, kleding of relatie. Van mannen wordt daarentegen vaker hun beroep, vaardigheden of mening belicht. Zo blijven de ongelijke machtsverhoudingen en perceptie van gender in stand.
By Free Press Unlimited

 

‘Vrouwen hebben altijd gezwegen, maar dat doen ze niet meer’ – 2020
‘Waar we ook kwamen, het waren steeds mannen die naar ons toe kwamen om ons trots hun verhaal te vertellen. Vrouwen daarentegen waren in het begin wantrouwig, ze stelden veel vragen over het wat en waarom. Maar als ze eenmaal voor die camera zaten, leek het alsof ze hun hele leven hadden gewacht op dat moment. Alsof ze alle dingen die ze vertelden jarenlang hadden binnengehouden en nu eindelijk loslieten. Dat was nieuw. In sommige landen was het tien jaar geleden nog onmogelijk om een vrouw te vinden die bereid was haar verhaal te vertellen, maar nu leek het bijna een instinctieve behoefte.’
A-B: ‘Ik heb de indruk dat vrouwen altijd hebben gezwegen, onder druk van mannen, van cultuur. Maar nu hebben vrouwen de behoefte om alles eruit te gooien.’
By Maartje Laterveer

 

Seksisme op de sociale media: Vogelvrije vrouwen – 2020
Elke vijf jaar doet het Global Media Monitoring Project (GMMP) een grootschalig onderzoek in meer dan honderd landen, van Benin tot Nieuw-Zeeland, naar de vertegenwoordiging van vrouwen in media. Steevast is een van de bevindingen dat het perspectief van mannen in berichtgeving domineert. Een voorbeeld met betrekking tot economie: vrouwen nemen wereldwijd veertig procent van het betaalde werk voor hun rekening, maar in nieuwsitems wordt vrijwel alleen aandacht besteed aan de formele sector – en daar maken vrouwen slechts twintig procent van uit. De focus op de formele economie vervormt het beeld over de arbeidsparticipatie van vrouwen en marginaliseert zo de verhalen van vrouwen. Professionele nieuwsredacties zijn belangrijk om verhalen te balanceren en nepnieuws te beperken, maar ze veroorzaken zelf dus ook eenzijdige berichtgeving. Bij interviews met deze vrouwelijke politici wordt bovengemiddeld veel aandacht besteed aan hun gezinsleven en uiterlijk.

Veel vrouwen die zich in het publieke debat mengen, zijn op sociale media het mikpunt van seksistische en denigrerende opmerkingen. Vaak zijn het geen strafbare teksten, maar ze laten wel een vies gevoel achter. Zoals deze tweets: ‘Bij een volgende groepsverkrachting droppen we haar voor een werkbezoek’ of ‘Gewoon je middelvinger haar rectum in rossen.’ Door het retweeten zwellen zulke kleinerende berichten aan tot een intimiderende stroom. En uiteindelijk vragen steeds meer vrouwen zich af of ze niet wat beters te doen hebben met hun leven dan object te zijn van sneue haters. Natuurlijk, if you can’t stand the heat, stay out of the kitchen. Maar waarom wordt de keuken voor vrouwen zoveel warmer opgestookt? Het is tijd om die individuele worsteling van veel vrouwen te erkennen als een gezamenlijk probleem.

De OVSE-vertegenwoordiger voor mediavrijheid Dunja Mijatović vreest dat de virulente haat op sociale media tot gevolg heeft dat vrouwen zich zullen terugtrekken uit het publieke leven, zich onzichtbaarder zullen maken. En dat lijkt in Nederland inderdaad het geval. Volgens de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) past een deel van de vrouwelijke journalisten uit zelfbehoud zelfcensuur toe. Ze behandelen bepaalde onderwerpen niet meer, passen hun manier van schrijven aan, publiceren anoniem of trekken zich terug uit sociale media. Clarice Gargard beschreef in een column wat de stroom haatberichten met haar deed. En Fidan Ekiz stapte om deze reden op als presentatrice van de talkshow De Nieuwe Maan. Daarmee staat niet alleen de emancipatie van vrouwen onder druk, maar ook de persvrijheid. <fragmenten uit essay>
By Kathalijne Buitenweg

 

Representatie vrouwen op televisie – 2019
In opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft het Commissariaat voor de Media onderzoek gedaan naar de representatie van mannen en vrouwen in Nederlandse non-fictie televisieprogramma’s. Uit het onderzoek blijkt dat vrouwen minder vaak in beeld worden gebracht dan mannen (36,6 procent). Als er om specifieke deskundigheid wordt gevraagd, bijvoorbeeld bij politici of experts, zijn vrouwen nog minder in beeld dan mannen (23,2 procent). 
Kamerbrief

 

Bij alles in de wereld geldt: de man is de norm, de vrouw de afwijking – 2019
“Het zou makkelijker zijn als het een samenzwering was, dan was het een kwestie van slechteriken eruit, probleem opgelost. Het gaat om een oude gewoonte, die heel diep zit. Mannen zijn de norm, vrouwen de afwijking. Ons denken en handelen is doordrenkt van het idee ‘een man-tenzij-anders-is-vermeld’. Daar moeten we ons van bewust zijn. Het gekke is wel dat de vraag wie schuldig is, steeds weer opduikt. Het lijkt me zinvoller om te constateren dat die bias (vooringenomenheid) er is, en vervolgens te kijken wat we er aan kunnen doen. Wat mij wel enorm ergert, zijn de excuses die steeds worden gebruikt om die bias te verdedigen.”  (Interview Caroline Criado Perez)
By Nicole Lucas

 

Kijvende viswijven? Dat helpt het debat over meer vrouwen aan de top niet! – 2019
Je ziet wel vaker dat, als er te veel mensen over hetzelfde onderwerp spreken en het gesprek niet strak wordt geleid, er door elkaar wordt gepraat. Irritant, maar wanneer het om een tafel vol vrouwen gaat, laat de reactie zich raden. De column van AD-tv-recensent Angela de Jong is daar een sprekend voorbeeld van. Ze schrijft: ‘Waarom ontaardt een discussie tussen vier vrouwen toch al snel in een kijfpartij tussen een roedel viswijven?’ Ze spreekt van een kippenhok, met Jeroen Pauw als wijze haan. Bewoordingen die je uitsluitend over vrouwen zult horen en ronduit seksistisch zijn.
By Julia Wouters

 

Geen ruimte voor het vrouwelijke perspectief aan de talkshowtafel – 2019
Niet alleen worden de gesprekken geleid en gedomineerd door mannen, ook de stijl is masculien: analytisch en oplossingsgericht. Hierdoor is er nauwelijks ruimte voor genuanceerde en verdiepende gesprekken die dit onderwerp verdient. Dit interview laat zien hoe diep bepaalde rolpatronen en overtuigingen geïnternaliseerd zijn en verankerd in onze cultuur.
By Nadine Ridder

 

Nog een hoop stereotypen te vinden in schoolboeken: ‘Het is net sluikreclame’ – 2019
Nederlandse schoolboeken bevatten nog steeds subtiele stereotypen, concludeert de Universiteit Leiden na onderzoek. Leerlingen die de boeken openslaan, zien vooral veel mannen, weinig werkende vrouwen en relatief weinig mensen met een niet-Westerse achtergrond. “Kinderen in Nederland krijgen deze schoolboeken allemaal te zien, het is verplichte kost. Als je je dan niet vertegenwoordigd voelt, kan je het idee krijgen dat je er niet bij hoort en dat de verhalen niet over jou gaan.”
By RTLNieuws.nl

 

Media begrijpen nog steeds weinig van inclusiviteit – 2019
Inclusiviteit is: de enige moslima op de redactie niet alleen over de ramadan laten schrijven, maar ook over economie.
Inclusiviteit is: soms zomaar meer mensen van kleur dan witte mensen aan je talkshowtafel hebben zitten, ook als het geen jazz-special betreft.
Inclusiviteit is: doorvragen als minister Stef Blok tijdens het interview zegt: ‘Vrouwen brengen een zekere irrationaliteit met zich mee waar iemand als ik, die erg in zijn hoofd zit, echt iets aan heeft.’
Inclusiviteit is: je redactievergadering rondkijken en je afvragen hoezeer je de maatschappij vertegenwoordigt als veertien van de vijftien mensen wit zijn.
By Madeleijn van den Nieuwenhuizen, OneWorld

 

Waarom er zoveel wordt geluld (en vooral mannen daaraan meedoen) – 2019
“Dat er zo weinig vrouwen aan talkshowtafels zitten, is een groot compliment voor hun zelfkennis en zelfbeheersing”. Sheila Sitalsing over de terreur van meningen: “Aan de Nederlandse talkshowtafels doet gelul het beter dan feiten.”
By Sheila Sitalsing, OneWorld

 

‘Geef gehandicapten ook een rol in een soap of talkshow’ – 2019
Marit Smit: „Gehandicapten zitten soms wel in een talkshow, maar meestal om te vertellen over hun beperking. Niet over hoe goed ze iets kunnen, of om hun mening te geven over een actualiteit.”
Onderzoek van orthopedagoog Celine Devaere aan de Universiteit Gent bevestigt het beeld dat Smit schetst. De manier waarop mensen met een beperking in de media worden gepresenteerd, en de frequentie waarmee dat gebeurt, schrijft Devaere, hebben „een grote invloed op hoe zij in de maatschappij zullen beschouwd worden”.
By Jasper van den Bovenkamp, NRC

 

Geen Aziatische rolmodellen: ‘Ik wilde wit zijn’ – 2019
Schrijver Reza Kartosen-Wong groeide op in het Nederland van de jaren zeventig zonder Aziatische rolmodellen. “Alle helden in tv-series waren wit. Ik heb wel een moment gehad dat ik zelf graag wit wilde zijn.” In zijn promotieonderzoek naar mediagebruik onder Aziatische Nederlanders concludeert Kartosen-Wong dat Aziatische landgenoten zich juist door deze stereotypes en afwezigheid van rolmodellen afkeren van Nederlandse producties. “Meneer Cheung uit Ik Hou van Holland doet veel Chinese Nederlanders pijn. Hij doet hen denken aan hun hardwerkende ouders die, doordat ze in restaurants werkten, niet aan taalontwikkeling konden doen. Dat wordt zo geridiculiseerd.”

Volgens Kartosen-Wong herkennen Aziatische jongeren zich niet in Nederlandse films en series en laten ze die daarom links liggen. En dat is een gemiste kans voor de entertainmentindustrie, vindt Kartosen-Wong, want in Nederland leven bijna een miljoen mensen met een Aziatische achtergrond. “Beeldvorming en de ontwikkeling van het zelfbeeld begint al jong”, zegt Kartosen-Wong.
By Spraakmakers NPO 1, KRO-NCRV

 

Groot-Brittannië verbiedt reclames met stereotiepe rolverdeling – 2019
Reclames waarbij een man grote moeite heeft met het verwisselen van een luier of een vrouw met inparkeren, zijn voortaan niet meer toegestaan in Groot-Brittannië. Volgens de Britse reclamewaakhond zijn dat advertenties met schadelijke genderstereotypen, die maatschappelijke gevolgen kunnen hebben. De Advertising Standards Authority stelt dat vooral vrouwen en jonge meisjes een beperkter beeld krijgen van hun plek in de wereld door zulke reclames. Ze benadrukken dat het alleen gaat om “schadelijke en aanstootgevende stereotypes”. Klussende mannen of winkelende vrouwen mogen nog wel. 
Onder schadelijke reclames vallen advertenties waarin een personage iets niet kan vanwege zijn of haar geslacht, zoals voor een baby zorgen of inparkeren. Of reclames over jonge moeders waarin hun uiterlijk of het uiterlijk van hun huis belangrijker worden geacht dan hun emotionele welbevinden. En advertenties waarin een man belachelijk wordt gemaakt, omdat hij iets doet wat gezien wordt als ‘vrouwelijk’.
By NOS

 

Edwin Jonker pleit voor meer diversiteit op tv – 2019
“De cast van de tv-serie Flikken Rotterdam: die serie speelt in het Rotterdam van nu, de meest gemengde stad van Nederland. Het is niet Dokter Deen op Vlieland of Baantjer in het Amsterdam van vroeger. En dan hebben ze in Rotterdam een cast van alleen maar blanke politieagenten, op één na. De boeven zijn dan wél donker. Dat vind ik niet kunnen.”
By RTL Nieuws

 

Steeds meer meisjes zoeken rolmodel: ‘Ze worden er zelfverzekerder van’ – 2019
Rolmodellen zijn van belang omdat ze kinderen enorm beïnvloeden in hun ontwikkeling, vertelt hoogleraar Judi Mesman. “Onderzoek laat zien dat het aanleren van gedrag sneller gaat als je je kan identificeren met een rolmodel. Het geslacht is daarin ook belangrijk. Bij een vrouw gaat dat sneller met een vrouwelijk rolmodel en bij een man sneller met een mannelijk rolmodel.”
By RTL Nieuws

 

Maakt het iets uit of een man of een vrouw het nieuws maakt? – 2019
Van Rijswijk denkt dat meer vrouwen op de redactievloeren uiteindelijk vooral zou kunnen leiden tot meer vrouwelijke experts in de media. ‘Te weinig vrouwelijke experts is natuurlijk een breder maatschappelijk probleem, maar journalisten hebben wel de macht om meer vrouwen aan het woord te laten.’ Of het ook in de verslaggeving is te merken, vindt ze moeilijk te zeggen. ‘Bij het RTL-verkiezingsdebat zag je wel vooral mannelijke verslaggevers die het als een soort wedstrijd verslaan. Een vrouw zou daar misschien een ander verslag van maken.’
‘Wat erg is, is dat de journalistiek niet divers is’, antwoordt Deuze op de vraag of het iets uitmaakt of een man of vrouw het nieuws maakt. ‘Of je nou kijkt naar de verhoudingen man/vrouw, oud/jong, zwart/wit, hoog- of laag ­opgeleid, Randstad versus provincie, of naar mensen die goed zijn met cijfers of niet. Journalisten lijken op elkaar en dat is een probleem voor zo’n creatief beroep. Daar krijg je saaie programma’s van. Als je wilt innoveren, moet je je omgeven met andersdenkenden. Dat hoeven niet per se vrouwen te zijn, maar de man/vrouw-­verhouding is wel een van de variabelen.’
By Freke Remmers

 

De mannentafels van Jinek – 2019
Toch twijfelen sommige programmamakers aan de geschiktheid van vrouwen voor mediaoptredens. Er wordt gezocht naar een boeiende tafel, zegt een van de eindredacteuren in de publicatie van de NPO Ombudsman. “Mannen mengen zich vaker in het gesprek, bluffen meer en zorgen voor branie aan tafel. Dat maakt een aflevering interessanter en spannender.” Zo bezien kun je uittekenen wie zo ongeveer de ideale gasten zijn. Steeds dezelfde mensen uitnodigen is gemakzuchtig en het gaat ten koste van echte expertise.
Jazeker, vrouwen moeten vaker ‘ja’ zeggen als ze een mediaverzoek krijgen. Maar er moet ook iets veranderen bij de redacties zelf. Meer buiten de standaard telefoonlijst kijken, beter je best doen om onervaren of terughoudende sprekers over te halen, langer doorzoeken als je ‘nee’ hoort.
En misschien ook eens opnieuw definiëren wat een uitzending eigenlijk goed maakt. Want zolang branie en bluf de norm zijn, krijg je meer van hetzelfde in plaats van diversiteit, verrassing en vernieuwing. En meer van hetzelfde hebben we al zo vaak gezien.
By Marlise Hamaker

 

Negen grote mediabedrijven beloven meer inclusie en grotere diversiteit – 2019
Volgens het charter verandert Nederland en geeft diversiteit binnen een mediabedrijf nieuwe perspectieven en invalshoeken op de redactie. Meer doelgroepen aanspreken leidt tot een groter bereik en een hogere kwaliteit in de berichtgeving, producties en programmering, aldus de iniatiefnemers. Negen mediabedrijven hebben beloofd zich (nog) meer in te zetten voor diversiteit en inclusie. AT5, BNNVARA, FunX, Human, KRO-NCRV, LINDA., NTR, Viacom en VPRO tekenden gisteren het zogeheten Charter Diversiteit. De bedrijven willen een afspiegeling zijn van de samenleving en gelijke kansen bevorderen.
By Lars Pasveer

 

Nike brengt ode aan onbevreesde vrouwelijke atleten met Go Crazier – 2019
In de commercial Go Crazier wordt korte metten gemaakt met de cliches die over ze wordt uitgesproken. ‘Als we emoties tonen, worden we dramatisch genoemd. Als we tegen mannen willen spelen, zijn we gek. En als we dromen van gelijke kansen, hebben we waanideeën’, begint de voice van Serena Williams.
By Jasper Mulder

 

Vrouwen weten beter wanneer ze iets te melden hebben en wanneer niet – 2019
In een andere passage schreef Meijers: ‘Lage bereidheid om aan te schuiven speelt ook bij vrouwen een rol, vertellen de (eind)redacteuren.’ En: ‘Vrouwen zijn doorgaans namelijk onzekerder over hun eigen kundigheid.’
Hm. Als deze witte vrouw daar even iets over mag zeggen: dat klinkt wel erg vrouwtjesachtig. Wat zíjn de vrouwtjes toch weer onzeker.
Mag ik het anders stellen? Vrouwen weten wellicht beter wanneer ze iets te melden hebben en wanneer niet. Zo wordt deze vrouw ook weleens gebeld door talkshows, over onderwerpen variërend van de sterfte van een ijsbeertje tot Temptation Island. En zij zegt dan nee, want ze weet niets van ijsbeertjes en Temptation Island.
Een man zou misschien ja zeggen, want mannen zijn, blijkt uit dit onderzoek, eerder bereid om een ondeskundige deskundige te zijn. En juist dat vind ik van diepe onzekerheid getuigen.
By Aaf Brandt Corstius

 

Ombudsman publieke omroep: talkshows nog steeds ‘tafels met witte mannen’ – 2019
Met de ‘witte mannentafels’ blijven talkshows onbewust bijdragen aan sociale ongelijkheid, concludeert Smit. Het zou de talkshows kunnen helpen als nog meer wordt gekeken naar diversiteit. 
Niet alleen herkennen groepen uit de samenleving zichzelf nu vaak niet in de gasten van de talkshows, het heeft mogelijk ook gevolgen voor de kijkcijfers. Die zouden volgens het onderzoek wel eens kunnen stijgen als de gasten diverser zijn.
By Margo Smit/ NOS
Zie ook Spreekbuis.nl

 

Te weinig vrouwen in de media een probleem? – Uitzending L1 – 2019
Een op de drie gasten aan tafel bij talkshows is een vrouw, terwijl de helft van de bevolking uit vrouwen bestaat. Maar is dat wel erg? En wat zouden we er aan kunnen doen? 
By L1

 

Vrouw: de goedlachse flapuit – 2019
Wat vooral opviel is hoelang de vooroordelen die vrouwen tot honderd jaar geleden van het kiesrecht weghielden (te weinig verstand, te veel emotie, niet de juiste stem, te veel bezig met uiterlijkheden) daarna bleven echoën. Tot in de media van nu. Denk aan analyses voorafgaand aan Algemene Beschouwingen met relatief veel vrouwelijke fractievoorzitters een jaar of acht geleden die spraken over ‘the battle of the babes’. Of aan Jeanine Hennis-­Plasschaert die na haar aftreden als minister vorig jaar in een krantenportret werd neergezet als ‘opvallende verschijning met haar hoogblonde haar en tijger­printlaarzen tot boven de knie’ en ‘goedlachse flapuit’.
By Paul van der Steen

 

Ben je een feminist? En andere rare vragen – 2019
Vrouwen willen nou eenmaal liever thuis blijven, wat is het probleem? Ben je een activist? Wie doet bij jou thuis het meeste in het huishouden? Waarom creëer je een probleem dat er eerst niet was? Ben je een feminist?
“Heeft u gisteren al bedacht wat u aan ging trekken vandaag?”, wilde de SBS-verslaggeefster weten. Nee, zei de zichtbaar verbaasde minister Van Nieuwenhuizen, waarom had ik dat moeten bedenken?
By Marlise Hamaker

 

‘Diversiteit in kinderboeken is goed voor ieder kind’ – 2019
Wie op zoek is naar Nederlandstalige kinderboeken die diversiteit en inclusie uitstralen, heeft het niet makkelijk. Kinderboeken met meisjes in een hoofdrol of verhalen die draaien om niet-witte hoofdpersonages zijn schaars. Nog steeds zijn de helden vooral witte jongens. Dat is niet bevorderlijk voor de sociaal-culturele ontwikkeling van alle kinderen. Het is voor jong en oud van belang om zichzelf terug te zien in boeken en andere vormen van media en cultuur. Wanneer bepaalde sociale groepen daarin niet of nauwelijks worden vertegenwoordigd, kan dat bij leden van die groepen – zeker bij kinderen – leiden tot gevoelens van uitsluiting en versterking van het idee dat ze ‘anders’, ‘niet normaal’ en ‘minderwaardig’ zijn.
By Reza Kartosen – Wongs

 

‘Natuurlijk worden vrouwen op tv beoordeeld op hun uiterlijk!’ – 2018
Janneke van Heugten, die vrouwen in de media adviseert, betreurt het dat vrouwen zo op hun uiterlijk worden beoordeeld. “Als je voor het eerst op tv bent als vrouwelijke deskundige krijg je veel bagger over je heen. Er zijn genoeg vrouwen die dat lastig vinden.” Mei Li Vos, in de uitzending als commentator, vindt dat vrouwen tegen die extreme focus op het uiterlijk moeten strijden. “Je krijgt ongepaste vragen als ‘hoe combineer je dat met thuis?’ Umar schreef in dagblad Metro een column over een mede-columnist van De Limburger die een hoogzwangere Eva Jinek op haar houding bekritiseerde. “Elke vrouw die zeikt over een column over een dikke Jinek of een zomergast, die zeikt”, aldus Umar.
By Guido van Riet

 

The Beijing Platform for Action Turns 20, Women and Media – 2018
You could go to a film, switch on the TV, tune in to the radio, turn the pages of a magazine, or surf online. Regardless of your choice of media, you’d have a good chance of encountering stereotypes that perpetuate gender discrimination.Women in all types of media tend to be thin and sexualized. They talk less than men. They have fewer opinions. And they are far less likely, in the entertainment industry, to play roles as leaders or professionals, or even as women who work for a living.
Research spanning more than 100 countries found that 46 per cent of news stories, in print and on radio and television, uphold gender stereotypes. Only 6 per cent highlight gender equality. Behind the scenes, men still occupy 73 per cent of top media management positions, according to another global study spanning 522 news media organizations. While women represent half of the world’s population, less than one third of all speaking characters in film are female. Cyberviolence has extended the harassment and stalking of women and girls to the online world.
By UN Women

 

In de bubbel van journalistiek is diversiteit ver te zoeken – 2018
Alle pogingen om meer diversiteit in de media te krijgen, stierven een zachte dood. Dat het juist journalistiek als venster op de wereld iets oplevert iets meer voeling te hebben met de superdiversiteit die Nederland kenmerkt wordt niet ingezien.
Maar het is wezenlijk voor het slagen van een multiculturele samenleving dat we er serieus werk van maken. Dat er niet nog een generatie biculturele jeugd – de derde, vierde – opgroeit die zichzelf slechts schaduwmens voelt in deze samenleving. Die zich alleen in de eigen bubbel gewaardeerd weet, en daarbuiten eeuwig buitenlander, buitenstaander is.
By Harriët Duurvoort

 

Op de foto als goed voorbeeld, ‘want wij misten vroeger een zwart rolmodel’ – 2018
“Dit doen we vooral vanuit de noodzaak om alle zwarte mannen te empoweren. Door ze zichtbaar te maken kunnen zwarte jongens opgroeien met de overtuiging dat ze niet alleen maar voetballer of rapper kunnen worden, maar ook makelaar, fysiotherapeut of visagist.”
Bonevacia is schrijver. Hij heeft een zwart rolmodel zelf vroeger gemist, vertelt hij. “In het Nederlands literaire landschap kom je weinig zwarte schrijvers tegen. Dan ga je je afvragen: is dit wel wat voor mij? Past het wel bij mij? Word ik wel geaccepteerd? En dat proberen we te doorbreken met deze fotoshoot.”
Serginho Stekkel, eigenaar van een projectbureau, vertelt waarom er volgens hem weinig zwarte rolmodellen op televisie te zien zijn. “Aan de ene kant omdat de mensen minder zichtbaar zijn, maar ook omdat de redacties van programma’s in hun eigen netwerken zitten en de juiste mensen niet kunnen vinden.”
By NOS

 

Diversiteit is geen thema, maar noodzaak – 2018
“Ik begin even bij de term. Diversiteit gaat om getallen. Bij inclusiviteit gaat het erom die getallen het best tot hun recht te laten komen. Mensen te laten functioneren vanuit hun kracht. Afkomst, leeftijd, geslacht, kleur, religie, seksuele geaardheid. Het zijn allen krachten! Als ik naar onze branche kijk dan zie ik daarin een hoop eenzijdigheid.Voor en achter de schermen zijn wij in onze branche geen afspiegeling van onze samenleving. Van de doelgroepen die we willen aanspreken. Van de consumenten waar we onze producten aan willen verkopen.
En dat is raar.”
By Arno Peperkoorn

 

“We zijn een achterlijk stereotyperend landje” – 2018
Cocky Booij, directeur van het VHTO: “We zijn een achterlijk stereotyperend landje. Ik zeg het maar gewoon zo hard want we merken vaak in trainingen met docenten dat mensen dit van zichzelf niet inzien. Deze associaties hebben niet alleen invloed op onze ideeën over meisjes in STEM, maar natuurlijk op die meisjes zelf.” Booij legt uit dat deze stereotypen doorbroken kunnen worden door counter-stereotypes, in de hele onderwijsketen. “We beginnen bijvoorbeeld al in de kleuterklas, door het organiseren van bezoeken van vrouwelijke bèta/technische professionals. Het is belangrijk dat jonge meisjes zich van jongs af aan realiseren dat vrouwen ook raketten bouwen, en in de civiele techniek werken.”
By Esther Baar

 

Diversiteit betekent niet dat je als moslim over het Suikerfeest moet schrijven – 2018
‘Diversiteit betekent niet dat je als moslim over het Suikerfeest moet schrijven. Juist niet, zou ik zeggen. Diversiteit betekent dat iemand iets meeneemt en daardoor net iets anders kijkt naar het zelfde onderwerp. Dat moet je willen, maar op heel veel redacties gebeurt dat nog niet. Als je het benoemt is het verweer daarop vaak: we kunnen “ze” niet vinden. Maar dat is hypocriet. Zeg dan eerlijk dat diversiteit niet hoog op je prioriteitenlijstje staat. Dat is ook een standpunt.’
(uit interview Villamedia met Saïda Maggé, o.a. presentator bij Nieuwsuur en NPO Radio 1)
By Frans Oremus

 

Schokkend: dit is het gevolg van weinig vrouwen in de reclamewereld – 2018
Ook reclamebureaus zelf hebben er volgens Jean profijt van als ze zorgen voor diversiteit: “Merken krijgen hierdoor een betere reputatie. Mensen verlangen naar authentieke boodschappen, die aansluiten bij wie ze zijn. Ik denk dat als vrouwen de consumptie aansturen, dat zeker gaat helpen.”
By Nieuws.nl

 

Jongens stoer en meisjes lief? Zo voeden we kinderen onbewust op – 2018
Veel kinderen denken dat een piloot bij een man hoort en een verpleegkundige bij een vrouw. Vaak voeden we onbewust kinderen op met stereotypes. Maar hoe gebeurt dat eigenlijk? En is dat erg? 
By RTL Nieuws

 

‘Het is divers worden of sterven’  – 2018
Elonka Soros : „Diverser worden is een rationele bedrijfskeuze: het tv-publiek vergrijst, jonge mensen willen wat anders. En het nieuwe publiek is een etnisch gemengd publiek. Ze trekken naar Netflix, YouTube en Facebook. Wat komt er na vergrijzing? De dood. Zonder diversiteit kun je niet meer concurreren. Om te blijven bestaan, moeten media een breder publiek aanspreken, uit meerdere culturen. Dat kan je voor elkaar krijgen met divers denkende redacties: die kunnen beter onderwerpen bedenken voor dit nieuwe publiek.”
Wat valt u op als je als Brit naar de Nederlandse televisie kijkt?
Soros: „De programma’s zijn best goed en vernieuwend, maar maken toch een oubollige indruk omdat er zo veel witte mannen in zitten. Voor Britten is Nederland het tolerante, liberale neefje. Maar als je hier voor het eerst komt, hoef je niet diep te graven om te zien dat dat beeld niet helemaal klopt. Niet gebaseerd op wat je op tv ziet, althans.
By Wilfred Takken en Maartje Geels

 

Deze vijf dingen vallen op als mensen van kleur een week lang Nederlandse tv kijken – 2018
Wat zie je als je naar de Nederlandse televisie kijkt? Op verzoek van NRC keken zes mensen van kleur een week tv en zij noteerden wat hun opviel.
1. De mensen in beeld zijn overwegend wit.
2. Experts op tv zijn overwegend wit.
3. Als het over entertainment gaat, zien we mensen van kleur wel terug.
4. De tv kijkt met een negatieve blik naar moslims
5.. De tv corrigeert desinformatie over mensen met een migratieachtergrond te weinig.
By Wilfred Takken en Maartje Geels
 
 

Kranten- en tv-redacties iets minder wit – 2018
„Nederland wordt diverser, maar dat zie je niet weerspiegeld op de redacties”, zegt Joost Oranje van Nieuwsuur. 2,2 miljoen bewoners van Nederland (13 procent) hebben een niet-westerse migratieachtergrond, maar de journalisten zijn vooral wit. Waarom vinden de kranten en tv-rubrieken het belangrijk om die homogene samenstelling te veranderen?
By Wilfred Takken en Maartje Geels

 

Groeien door gunnen – 2018
Vreneli Stadelmaier: ,,Ik heb nog een voorbeeld van sisterhood. Vraagt er iemand of je nog een goede notaris weet? Denk dan eerst aan een vrouw. Vaak neigen we ernaar een man naar voren te schuiven, simpelweg omdat we mannen onbewust competenter achten. Dat blijkt steeds weer uit onderzoeken. Om professor te kunnen worden, moeten vrouwen bijvoorbeeld tweeënhalf keer zoveel publiceren als mannen. En in een Zweeds onderzoek kreeg een proefschrift met een mannennaam erboven een 8, hetzelfde proefschrift met een vrouwennaam erboven kreeg een 6.”
By Dominique Prins

 

Heb je een boze moslim voor mij? – 2018
‘Diversiteit kan pas gedijen als iedereen zichzelf kan zijn, en je geen concessies hoeft te doen aan onderdelen van je identiteit, zoals afkomst of huidskleur. Dat verstaan wij onder inclusiviteit, en dat is het tegenovergestelde van een monocultuur waarin iedereen elkaar napraat, en mensen copycats van zichzelf aannemen. Diversiteit is ook een vorm van vakmanschap: je moet als journalist een gevarieerd netwerk kweken, voortdurend checken bij jezelf: heb ik alle perspectieven in beeld? Zit er een blinde vlek? Welke stemmen ontbreken nog in mijn verhaal? Dan pas worden je verhalen goed.’ (Annebregt Dijkman in de Volkskrant)
By Esma Linnemann

 

Minister wil traditionele rolpatronen doorbreken – 2018
“We leven niet meer in de jaren vijftig. Laat dat ook zien! Ik hoop dat op redacties het gesprek wordt gevoerd. Als het gaat om mantelzorg, waarom zien we dan altijd een vrouw? Als een reclamebureau een stofzuiger probeert te verkopen, waarom moet er dan een vrouw achter staan? De Luizenmoeder – die dan weer niet De Luizenvader heet – hield ons een spiegel voor door die patronen te laten zien. Ik wil ook in gesprek met uitgevers van schoolboeken. Waarom moeten we altijd het traditionele gezin zien?” (Minister Ingrid van Engelshoven in het AD)
By Hanneke Keultjes

 

‘Je hebt op tv positieve rolmodellen nodig’ – 2018
Nadia Moussaid, tv-presentatrice: „Ik ben voor keiharde quota om meer diversiteit in alle opzichten te krijgen, dus ook wat vrouwen betreft. Duw het iedereen maar door de strot. Je hebt een taak als publiek omroep, daar krijg je belastinggeld voor. De omroep moet een afspiegeling zijn van de samenleving. De omroep is beeldbepalend, wat je op tv ziet, werkt door in de samenleving.”
Talkshows zeggen: machthebbers en experts zijn nu eenmaal wit en man.
„Natuurlijk is er al ongelijkheid in de samenleving, maar dat versterk je door anderen niet op tv te laten zien. Om meer vrouwelijke experts, of machthebbers met een migratie-achtergrond te krijgen in de samenleving, moet je op televisie laten zien dat het mogelijk is. Je hebt ook positieve rolmodellen nodig.”
By Wilfred Takken

 

Mannen, sta óók op voor gelijkwaardigheid – 2018
En, als we ons niet schamen voor deze nare cijfers, er komt nog wat bij: áls vrouwen en minderheden al ‘in beeld’ komen, dan zien we ze in stereotype ‘vrouwenrollen’. Dat is al even slecht als ondervertegenwoordiging. Stereotypen en heersende ‘normen’ hebben invloed op keuzes van carrières en persoonlijke levens van vrouwen én mannen. Wie nooit een vrouwelijke expert in de media hoort of ziet over politiek, economie of technologie, kiest minder snel een carrière in die richting. Mannen zien we meestal als leiders op hun vakgebied, professionals, waarbij het bijna nooit over hun uiterlijk of hun vaderschap gaat. Om dat scheve beeld weg te nemen hebben vrouwen en mannen elkaar nodig.
Zelfs in landen als Bangladesh, Nepal en Indonesië gingen vorig jaar op Internationale Vrouwendag mannen, werkzaam in de media, de straat op om deze genderongelijkheid aan de kaak te stellen. We moeten ons hier in Nederland schamen dat we even slecht scoren als landen waarvan we voetstoots aannemen dat het met de gendergelijkheid veel minder is gesteld. We houden ook hier stereotyperingen in stand die niet goed zijn voor onze dochters én zonen.
By Boris van Westering, Free Press Unlimited, Janneke van Heugten, Mediaplatform Vaker in de Media

 

Vrouwen altijd een mening klaar? Niet in de media (en dat moet veranderen) – 2018
Hoe vaker iemand wordt geciteerd, hoe vaker die persoon wordt geassocieerd met kennis en autoriteit. En als dit vooral mannen zijn, blijft het beeld bestaan dat mannen de experts zijn in onze maatschappij. En naast dat deze beeldvorming schadelijk is voor het beeld van mannen en vrouwen, zeggen ze, heeft het effect op wie de hoogste posities zullen bekleden. Bijvoorbeeld in denktanks, onderzoeksinstituten en universiteiten. En het is een vicieuze cirkel. Want zodra je zo’n positie bekleedt, wordt je automatisch ook weer meer als expert gezien. Tijd om de vrouwen op te zoeken dus!
By Eva Jinek

 

Kranten benadelen vrouwelijke politiek leiders door de manier waarop ze over hen schrijven, blijkt uit dit onderzoek – 2018
Een vrouw in de politiek krijgt in de pers vragen over haar thuissituatie. Of ze over leiderskwaliteiten beschikt, heeft in kranten vaak geen prioriteit. Vrouwelijke politiek leiders worden benadeeld door de manier waarop de kranten over ze schrijven. Ze worden veel minder beoordeeld op de leiderschapskwaliteiten die de kiezer van belang vindt bij het uitbrengen van zijn stem. Dat blijkt uit promotie-onderzoek van politiek wetenschapper Loes Aaldering van de Universiteit van Amsterdam (UvA).
By Margreet Vermeulen

 

Stereotype reclame waarin vrouwen zich niet herkennen werkt niet – 2018
We moeten af van magere, blanke modellen en echte vrouwen laten zien, realiseerden ze zich bij Unilever-dochter Dove. Een Zweedse studie over ‘female empowerment advertising’ oftewel ‘femvertising’ geeft het merk gelijk. Minder stereotype femvertising roept minder weerstand op en wordt positiever beoordeeld. Zowel het merk als de commercial.
By franknews

 

Geen vrouwen in talkshows? Zoek net zo lang tot je ze vindt – 2017
( …) Ten slotte willen wij benadrukken dat het niet gaat om een afspiegeling van vrouwen en/of mensen met een kleur sec. Bij talkshows zien we mannen vaker als expert aan het woord en de vrouw eerder in een privérol . Uit het Global Media Monitoring Project, in Nederland gecoördineerd door Mediaplatform VIDM, blijkt dat het aandeel vrouwelijke experts aan het woord in nieuwsmedia al twintig jaar rond de 12 procent bungelt (cijfers 2015, maar al twintig jaar hetzelfde).
Het gaat dus vooral om het tonen van mensen in een volwaardige rol. Niet alleen in een thuisrol of als slachtoffer, waar het vrouwen betreft.
Media scheppen een kader van de werkelijkheid waarin wij gaan geloven. Als het aandeel van vrouwen en mensen van kleur in de maatschappij eenzijdig wordt belicht, heeft dat effect op hoe wij kijken naar hun rol. En op de boodschap die hiermee onbewust aan jongeren wordt meegegeven, of dit nu onze zonen, dochters of leerlingen zijn.
Hoe vrouwen en mensen van kleur worden geportretteerd dóet er toe en in welke rol evenzo.
By Janneke van Heugten en Marga Miltenburg

 

De talkshow is nog altijd een zaak van witte mannen – 2017
In een maand tijd ontving Pauw 133 mensen aan zijn tafel. Vooral het aantal gasten van kleur is schrikbarend laag: 95% van die sprekers is wit. Daarmee presteert ‘Pauw’ van de vier praatprogramma’s het laagst. Met 14 procent schoven verhoudingsgewijs de meeste gasten van kleur aan bij Matthijs van Nieuwkerk (inclusief tafeldames en –heren). Eva Jinek en Humberto Tan schommelen tussen hun twee collega’s in (7% en 9%). Het gemiddelde van 9 procent steekt af tegen de verhoudingen in de Nederlandse samenleving, waarin 13 procent van de bevolking een niet-westerse migrantenachtergrond heeft.Bovendien is de helft van alle inwoners vrouw, een aandeel dat ook niet is terug te zien aan de talkshowtafels. Bij ‘Pauw’ was 38% procent van de gasten vrouw, in ‘Jinek’ 37% en ‘RTL Late Night’ zit daar 2 procent onder. Onderaan bungelt ‘DWDD’, in die talkshow is slechts een op de drie gasten vrouw.
By Isabel Baneke

 

Giel Beelen: ‘verlost van politieke correcte gelul over diversiteit’ – 2017
Hij heeft geen problemen ermee dat de commerciële radiozender alleen blanke mannen als dj heeft.
Beelen: “Behalve dat gezeik over mijn salaris, ben ik ook blij dat ik van dat politiek correcte gelul over diversiteit op de radio verlost ben. Het gaat er om dat de beste makers op de juiste plekken Zitten. Als je radio maakt voor de middelbare man, lijkt me een ploeg als die van ons een uitstekend idee.”
By Algemeen Dagblad

 

Watching Gender: How Stereotypes in Movies and on TV Impact Kids’ Development – 2017
Deze studie laat zien dat media in de vorm van televisie en film krachtig genoeg zijn om genderstereotypen bij jongens en meisjes aan te leren en te verankeren. Deze geleerde rollen kunnen schadelijke gevolgen hebben voor kinderen en adolescenten. 
By Common Sense Media

 

Experten geven deze tips voor een genderbewuste opvoeding – 2017
Het reportagemagazine Pano toonde in ‘Lieve jongens & stoere meisjes’ het belang om bewust bezig te zijn met gender en het vermijden van stereotiep denken. Enkele experts geven tips om dat bewustzijn elke dag in de praktijk om te zetten.
By Katrien Kubben

 

‘Nog steeds is Hilversum een vrijwel geheel wit bolwerk’ – 2017
…Dat is ook niet verwonderlijk, in Hilversum zijn de personen die de macht hebben en beslissingen nemen zoals netmanagers, hoofdredacteuren, directieleden en bestuurders, nog steeds vooral middenklasse, veertigplusser, wit en man. Dat zijn vaak juist de personen die in een monoculturele Hilversumse bubbel leven én die wat van hun macht moeten inleveren zodra meer vrouwen en niet-witte personen mogen meebeslissen.
Zo bezien is het niet vreemd dat deze machthebbers minder gemotiveerd zijn om te zorgen voor meer diversiteit en inclusiviteit binnen de omroep. Wat wel onbegrijpelijk is, is dat de personen die medeverantwoordelijk zijn voor het gebrek aan diversiteit vaak ook een leidende rol spelen in de diversiteitsinitiatieven. Dat staat échte verandering in de weg.
By Reza Kartosen-Wong

 

NPO en RTL samen voor meer diversiteit – 2017
RTL, de publieke omroep en Vice gaan samenwerken om de representatie op tv van vrouwen en mensen met een migratie-achtergrond te verbeteren.
Kim Koppenol van RTL: „Wil je als mediabedrijf relevant zijn, dan moet je ervoor zorgen dat je een afspiegeling van de samenleving bent. Het is belangrijk dat alle Nederlanders zich herkennen in het aanbod. Met een diverser aanbod kun je ook andere doelgroepen en adverteerders aantrekken.”
By Wilfred Takken

 

Hoe Dove met een goedbedoelde advertentie zo de fout in kon gaan –  2017
De samenleving is een mengelmoes van mensen, maar dit beeld zien we niet terug: de witte heteroseksuele man is nog steeds de norm. Maar dat begint pijn te doen. Pijn in de kijkcijfers, pijn in de verkoopcijfers en dus pijn in de portemonnee. De portemonnee van diezelfde witte man. Dus staat diversiteit hoog op de agenda. Omdat het moet.
De door de witte man gedomineerde media- en reclamewereld ondervindt zelf geen pijn van het beperkte beeld en dus vraagt het om een enorm empathisch vermogen om te begrijpen hoe genuanceerd dit issue is. Omdat het de meesten aan deze empathie ontbreekt, wordt diversiteit simplistisch benaderd.
By Nadine Ridder

 

De kunst van het verleiden en waar testosteron toe kan leiden – 2017
In de documentaire over 100 jaar reclame komt geen vrouw aan het woord. Oh ja, toch wel, een: Edith de vrouw van Hans Ferree. Over haar man. De Nederlandse reclamegeschiedenis werd gedomineerd door mannen. Dat is misschien geen nieuws, maar confronterend is het wel. Dit is dus een oproep aan alle vrouwen in het vak: als Adformatie, Communicatie, Tijdschrift voor Marketing, MarketingTribune, Fonk, Marketingfacts, het FD, RTL Nieuws, AD, de Telegraaf of welk medium dan ook belt met een vraag zeg dan ‘ja’. Het vak zit echt te wachten op jullie visie en jullie verhaal is het delen waard.
By Susanne van Nierop

 

His-and-hers advert ban as TV pulls plug on gender stereotypes – 2017
Adverts which encourage gender stereotypes like women cleaning up after their family, or men failing to do housework, face being banned under strict new watchdog rules.
Following a year-long inquiry the Advertising Standards Authority (ASA) has developed a set of tougher standards on adverts which portray “potentially harmful” gender stereotypes. From next year the new rules, which will now be finalised by the Committee of Advertising Practice, will be used to ban inappropriate adverts.
By Katie Morley

 
Sexist adverts to come under scrutiny – BBC News: Video – 2017
Advertisements that show men failing at simple household tasks and women left to clean up are set to be banned by the UK advertising watchdog.
The Advertising Standards Authority will crack down on ads that feature stereotypical gender roles.

 

De Oranjeleeuwinnen verdienen meer (maar krijgen minder) – 2017
De geringe media-aandacht voor het Nederlandse vrouwenelftal op het Europees kampioenschap leidt ertoe dat de interesse van de Nederlander niet wordt ‘getriggerd’ . Geen interesse betekent dat het verkrijgen van uitzendrechten van wedstrijden buiten het EK geen prioriteit heeft. Geen uitzendrechten betekent geen publiek. Geen publiek betekent geen sponsoring. Geen sponsoring betekent geen geld voor goede coaches, training en begeleiding.
De geringe media-aandacht voor de voetbalvrouwen heeft dus wel degelijk consequenties. Onzichtbaarheid betekent geen sponsoren en het gebrek aan sponsoren leidt tot onzichtbaarheid. Een vicieuze cirkel.
By Judy Hoffer en Janneke van Heugten


‘Zit ik hier omdat ik een vrouw ben, of omdat ik goed ben?’ – 2017

Er moet dit jaar een vrouw in het Glazen Huis van 3FM’s Serious Request. En daarna moet er een vrouw overdag doordeweeks op de zender. De tijd is rijp, vindt Roosmarijn Reijmer (37), dj en programmamaker bij 3FM. Sinds ze veertien jaar geleden als eerste vrouwelijke muzieksamensteller bij 3FM begon, probeerde ze altijd „one of the guys” te zijn. Ze had „ballen” en ze stond „haar mannetje”. Die tijd is voorbij. „Ik heb lang nodig gehad om me te realiseren dat ik helemaal niet ‘one of the guys’ ben. En dat ik me ook niet zo moet laten behandelen.”
By Peter van der Ploeg

 

Eva Jinek doet oproep aan vrouwen om van zich te laten horen in de media – 2017
“Ze mist de aanwezigheid van vrouwelijke experts in de media, óók in haar eigen talkshow. Door de negatieve reacties op met name sociale media zijn veel vrouwen geneigd om niet eens meer te proberen om uitgenodigd te worden voor een talkshow. “We zien alleen de negatieve reacties, zo werkt dat bij mensen. En of het nu je eerste of twintigste keer is, het blijft impact hebben als er negatief over je geschreven en gesproken wordt.” Ze weet er alles van en spreekt vanuit persoonlijk ervaring, aldus Eva, die veelvuldig als bitch en koele kikker is omschreven.
By Mariette Reineke

 

Vos: Sorry Tom, ik was de eerste – 2017
De overwinning van Tom Dumoulin in de Ronde van Italië kan met recht historisch worden genoemd. Hij is tenslotte de eerste Nederlander ooit die de Giro d’Italia wint. Of toch niet?
De vraag ligt bij Marianne Vos: wie is de eerste Nederlander die het roze van de Giro mee naar huis nam? ,,Dat ben ik”, antwoordt ze. In 2011 won de Vos de wielerkoers voor het eerst. Ook in 2012 en 2014 was ze de beste. Toch prijkt haar naam niet in het bekende rijtje Jan, Joop en Tom; Nederlanders die een grote wielerronde hebben gewonnen. Waarom staan Vos, Van Moorsel en Van der Breggen daar niet bij? Daarvoor moeten we terug naar de beginperiode van de sport zoals we die nu kennen, zegt hoogleraar sportgeschiedenis aan de Radboud Universiteit Marjet Derks. ,,Sport is begonnen als iets wat alleen voor mannen was. Als vrouwen ook wilden sporten, kregen die te maken met allerlei vooroordelen en beperkingen. Het paste niet in het traditionele beeld.”
Anno 2017 is de deelname van vrouwen aan sport nauwelijks nog punt van discussie, maar bij bepaalde sporten blijft de aandacht nog steeds achter bij die voor mannen. ,,Vooral bij sporten die fysiek veel van je vragen, waar zweet en snot bij komt kijken, hebben vrouwen het lastig. Dat voelt toch wat ongemakkelijker. Het wielrennen is daar een goed voorbeeld van. Leuk dat vrouwen daar ook aan meedoen, maar ze krijgen lang niet dezelfde waardering als mannen.
By Gelderlander.nl

 

Beste adverteerders op GeenStijl en Dumpert, u betaalt mee aan vrouwenvernedering – 2017
Ruim honderd vrouwen uit de media keren zich in dit opiniestuk tegen de online- intimidatie door Geenstijl en de reaguurders op die site. Zij vragen bedrijven als McDonald’s, de Efteling en de Belastingdienst om kritisch na te denken over de vraag of hun advertenties wel te zien moeten zijn in een omgeving vol vrouwenvernedering, racisme en homofobie. Onder de ondertekenaars zijn presentatrice Eva Jinek, actrice Georgina Verbaan, cabaretière Claudia de Breij en veel journalisten.
By Loes Reijmer, journalist De Volkskrant, Esma Linnemann, freelancejournalist De Volkskrant, Rosanne Hertzberger, columnist NRC

 

Prominente mannen tekenen petitie ‘Zeg nee tegen het mannenpanel’ – 2017
‘Zolang we voortdurend bijna exclusief witte mannen in posities van macht en invloed zien, reduceren we mensen uit andere groepen steeds tot de uitzondering, de excuustruus of de ‘knuffelallochtoon’, schreef Petra Stienen eerder in het Limburgs Dagblad.
Redacties bij tv en radio moeten beter hun best doen om niet alleen witte mannen op het podium te krijgen. Nu kunnen mannen zelf ook ‘nee’ zeggen tegen een mannenpanel.
By OneWorld Redactie

 

Aan vrouwen geen gebrek, maar… – 2017
De structurele verschillen tussen mannen en vrouwen – ondanks alle sociale en culturele transformaties van de laatste decennia – blijven niet beperkt tot de representativiteit van de nieuwsinhoud, het management, de redacties en beroepsgroep. Uit een aantal deelstudies tussen 2015 en 2017 van Lisa Koetsenruijter, Marjon op de Woerd, Charlot Verlouw en Hatixhe Raba, die onderzoek deden op de redacties van NRC, Trouw, NOS Journaal, RTL Nieuws en onder freelancers, blijkt dat vrouwen zich – dikwijls onbewust – nog steeds aanpassen aan een van oorsprong mannelijke redactiecultuur. Bij de oorspronkelijke mannelijke redactiecultuur hoorde seksisme jegens vrouwen. Dat soort gedrag is vandaag niet verdwenen: van rokkenjagers en haantjesgedrag op redacties is nog altijd sprake, zo blijkt uit interviews.
Vrouwen geven aan dolblij te zijn om in de journalistiek werkzaam te zijn en nemen de ‘mannelijke’ omstandigheden voor lief.
Vrouwen zijn in de beeldvorming nog altijd ondervertegenwoordigd. Ook de meest recente inhoudsanalyses tonen consequent aan dat vrouwen in verhouding met mannen minder zichtbaar zijn in het nieuws. Daarbij zijn vrouwen vooral te zien in ‘zachte’ nieuwsthema’s zoals cultuur en welzijn, terwijl ze consequent minder het woord krijgen bij dominante journalistieke thema’s zoals politiek en economie. Eind 2016 deed master­studente Melanie Zierse een inhoudsanalyse bij het NOS Journaal en bij RTL Nieuws. Ruim driekwart van de items werden gepresenteerd door mannelijke verslaggevers, daarbij in respectievelijk 65 en 71 procent van de items gebruik makend van mannelijke bronnen.
By Klaske Tameling en Mark Deuze

 

Ook in 2016 waren talkshows overwegend bevolkt door blanke mannen – 2017
Gemiddeld werd 35 procent van de gasten met een migratieachtergrond uitgenodigd vanwege de afkomst. Ter vergelijking: slechts 1 procent van de andere gasten werd gevraagd om te praten over zijn Nederlandse achtergrond. Oftewel: een witte Nederlandse afkomst wordt als vanzelfsprekend ervaren in talkshows. Gasten met een andere achtergrond wordt vaak gevraagd namens hun groep te spreken, vaak over een probleem dat met die groep wordt geassocieerd. 
Slechts 30 procent van de gasten is vrouw. Van de vier onderzochte programma’s zitten bij DWDD de minste vrouwen: 24 procent. Vrouwen zijn zwaar ondervertegenwoordigd in deze praatprogramma’s, net als ouderen en jongeren.
By Haro Kraak

 

Redacties talkshows vermijden risico’s – 2017
In tegenstelling tot wat vaak beweerd wordt, komt volgens Schohaus ‘de gewone man’ ruimschoots aan het woord.
“Als je de programma’s analyseert dan zie je dat in veel van de uitzendingen ervaringsdeskundigen aan het woord komen die vertolken wat die gewone man meemaakt, bijvoorbeeld in de zorg of het onderwijs”, aldus Schohaus. Tegelijk zijn programma’s huiverig om te experimenteren met onbekende hoofdgasten.

 

Het gaat dus níet steeds beter met diversiteit in de media – 2017
Een van de belangrijkste conclusies is dat veel mediamakers het idee hebben dat het langzaam wel de goede kant op gaat met diversiteit in de media, terwijl dat niet zo is. Zo nam het aantal vrouwen dat in traditionele media te zien of te horen was (krant, tv en radio) tussen 1995 en 2010 toe, in Europa en de rest van de wereld, van een op de zes naar een op de vier. Maar sindsdien loopt het terug. En Nederland doet het slechter dan het gemiddelde: in 2015 was 19,5 procent van de personen in traditionele media vrouw, tegenover 24 en 25 procent respectievelijk wereldwijd en in Europa.
By Peter Zantingh

 

Meisjes van 6 denken dat heel slim zijn iets voor jongens is – 2017
Het onderzoek laat zien hoe kinderen op heel jonge leeftijd al genderstereotype gedachten kunnen hebben en dat zij daardoor beïnvloed worden. Omdat die gedachten al zo jong de kop opsteken, kunnen ze de onderwijskeuzes van jongens en meisjes beïnvloeden, zeggen de wetenschappers.
“Kinderen krijgen heel veel mee. Ook die onvriendelijke opmerking die je maakt over Sylvie Meis als je Shownieuws zit te kijken. Dat ze er mooi uitziet, maar dat dat ook meteen alles is. Kinderen krijgen die boodschap mee.”
By RTL Nieuws

 

‘Pak je sleutelrol in de strijd tegen stereotypen’ – 2017
Maar alle goede voornemens ten spijt, zijn Nederlandse media nog onvoldoende uitgerust om de stereotypering van groepen in de samenleving écht tegen te gaan. Om hier verandering in te brengen, is een actieve mentaliteitsverandering van mediaprofessionals gevraagd. Een mentaliteitsverandering die begint in de collegebanken en pas eindigt in de directiekamer. “Een mediamaker moet volledig onafhankelijk haar of zijn werk kunnen doen en niet beperkt worden door van bovenaf opgelegde diversiteitsdoelen. Ik kijk niet naar diversiteit, maar naar kwaliteit”, zo vertelde een leidinggevende bij een krant in één van de interviews die we voor ons rapport hebben afgenomen. Toch is het juist die sturing van bovenaf waar veel mediamakers behoefte aan zeggen te hebben. Of het nu om lessen in onbewuste vooroordelen op de journalistieke opleidingen gaat of om de diverse samenstelling van redacties.
Natuurlijk, het belang van onafhankelijke journalistiek met een scherpe blik op kwaliteit staat buiten kijf. Maar het belang van een evenwichtige representatie van de verschillende groepen die onze samenleving rijk is, staat dat ook. Het is dan ook zaak om diversiteit en kwaliteit niet langer los van elkaar te zien of als potentieel conflicterende eenheden te beschouwen, maar ze met elkaar te verbinden. Maak diversiteit tot kernpunt in de beoordeling van kwaliteit. En maak na hoor- en wederhoor en het checken op feiten ook het controleren op onbewuste vooroordelen tot een cruciaal onderdeel van de journalistieke gereedschapskist.
By Berna Toprak

 

BeperktZicht  – 2017
Uit de peiling onder mediamakers blijkt dat een meerderheid de onevenwichtige representatie in de media erkent. Maar ze zijn niet goed bekend met de werkelijke cijfers over het aantal vrouwen dat in beeld wordt gebracht.
• 84% denkt dat het aantal vrouwen dat in beeld komt bij de NPO ten opzichte van 2010 hetzelfde is gebleven of is toegenomen
→ in werkelijkheid is het gedaald
• 53% denkt dat van de experts in beeld 20% tot 40% vrouw is
→ in werkelijkheid is dit 12%
Bijna 75% van de mediaprofessionals ziet voor zichzelf een sleutelrol in het veranderen van de huidige beeldvorming. Vooral bij de publieke landelijke en regionale omroepen voelt men zich verantwoordelijk, omdat die omroepen de opdracht hebben om de maatschappij op een representatieve manier in beeld te brengen. Iets meer dan de helft van de mediamakers in de peiling houdt vrijwel altijd rekening met het tegengaan van m/v-stereotypering. Ze geven aan zich er dagelijks mee bezig te houden bij het maken van mediaproducties. Tegelijkertijd is een derde van de mediaprofessionals hier zelden tot nooit mee bezig, omdat ze zich er niet bewust van zijn: ‘Er is nog veel weerstand, veel mensen beseffen niet dat ze vooroordelen hebben,’ aldus een programmamaker bij de publieke omroep.

 

‘Een vrouw wil niet worden neergezet als carrièrefeeks’ – 2017
,,Kijk maar naar televisieprogramma’s als DWDD en PAUW”, zegt Van Heugten, die haar sporen heeft verdiend in de public relations en bijna tien jaar geleden het platform VIDM (Vaker In De Media) oprichtte. ,,Als deskundigen is er maar een klein, select en steeds terugkerend groepje waar een beroep op wordt gedaan. Daarvan is het merendeel ook nog wit en man.” Ze pleit voor meer diversiteit in de media: ,,Volgens de mediawet moet de publieke omroep ons een evenwichtige, realistische afspiegeling tonen van de maatschappij. Het beeld wat geschetst wordt is niet representatief als er steeds dezelfde mensen en vooral mannen aan het woord komen.”
Het probleem ligt niet alleen bij de media. Vrouwen zijn vaker geneigd om ‘nee’ te zeggen als ze als deskundige gevraagd worden. Van Heugten: ,,De vrouw wordt nog vaak als stereotiep geportretteerd. Vrouwen willen beroepsmatig serieus genomen worden en niet worden neergezet als werkende moeder of carrièrefeeks. Als ze niet goed weten wat ze kunnen verwachten dan voelt media-aandacht als een afbreukrisico en niet als een kans op een groter bereik.”
By Tim van der Hammen

De gegevens achter het sexisme van Hollywood – 2016
Waar zijn alle vrouwen en meisjes in films? Sociaal wetenschapper Stacy Smith analyseert hoe de media vrouwen ondervertegenwoordigt en portretteert — en de mogelijk destructieve gevolgen die deze beeldvorming heeft op de kijkers. Ze toont wetenschappelijke gegevens achter de vooroordelen met betrekking tot geslacht in Hollywood, waar 3 keer zoveel mannen als vrouwen te zien zijn (en voor werknemers achter de camera is het nog erger).
By Stacy Smith

Een vrouw achter het stuur: Audi doorbreekt stereotypen in reclame – 2016
Ooit al een vrouw in de nieuwste Mercedes of BMW zien racen in een reclamespotje? Reclames bulken nog altijd van de stereotypen rond mannen en vrouwen, iets waar Audi Spanje met een nieuwe spot verandering in wil brengen. Jongens die met poppen spelen en vrouwen achter het stuur: met een nieuwe campagne hoopt het bedrijf de klassieke rollen eens om te draaien.
By Nina Dillen

Regionale media nomineren nauwelijks vrouwen – 2016
Mediaplatform VIDM en sprekersbureau ZijSpreekt organiseren dit jaar voor het eerst niet alleen een landelijke verkiezing, maar ook een regionale verkiezing. Maar in Overijssel zijn er tot nu toe nog maar twee deskundige vrouwen genomineerd.
By RTV Oost

Rondetafelgesprek over genderstereotypering in media en reclame: ‘Nog te weinig effectieve maatregelen’ – 2016

Vlaams parlementslid Ann Brusseel (Open VLD) ergert zich aan de genderstereotypes in de media- en reclamewereld. Uit een rondetafelgesprek met experts kwamen een aantal voorstellen naar voren om genderstereotypering tegen te gaan.
By Knack.be

Unilever wil af van seksisme in reclamecampagnes – 2016
Ze lijken misschien onschuldig en zelfs grappig, maar stereotypes in reclame en de media vormen mee ons beeld – en dat van onze jeugd – op de wereld. Een recent onderzoek van Unilever wees aan dat slechts 2% van de vrouwen in reclame intelligent in beeld wordt gebracht en maar 3% van de vrouwen een leidinggevende functie krijgt aangemeten. Bovendien kan 40% van de vrouwen zich niet identificeren met dit soort beelden en haakt daarom af als consument. 
De overgrote meerderheid, 90% van de vrouwen, gaf aan dat ze het gevoel krijgen dat hun sekse wordt afgebeeld als sekssymbool. Vrouwen hebben het gevoel dat ze worden getoond vanuit een mannelijk perspectief.
By Knack.be

Beeldvorming uit de media beïnvloeden opleidingskeuze – 2016
De beroepsfantasieën van een tienjarige zijn even reëel als fantasieën over een ideale levenspartner. Die fantasieën zijn voor 60, 70 procent gebaseerd op wat de ouders belangrijk vinden (geld verdienen, aanzien, iets betekenen voor anderen) en voor het overige deel op beeldvorming uit de media.
By Hester Schaaf

When it comes to experts on TV, women are still neither seen nor heard – 2016
Men still vastly outnumber women in the news media.
When women do appear in broadcast news they invariably fall into several stereotypical categories. Increasingly they tend to be interviewed about their personal experience – often as victims of crime, or as parents or as consumers. They also appear far more often than men in health stories. Where they tend to appear far less is as authoritative or elite sources in political or economic stories.
By Julia Paul

Dat een vrouw doortastend is, zou geen nieuws moeten zijn – 2016
Hanneke Mantel analyseerde de politieke berichtgeving van vier Nederlandse kranten en concludeert dat ook hier de media zich schuldig maken aan het seksistisch beschrijven van vrouwelijke politici.
… het is veelzeggend dat in een artikel over minister Schippers een zin staat als: ‘Edith gedraagt zich dan ook niet als vrouw.’ Hard en direct optreden is blijkbaar nog tot op zeker hoogte ‘onvrouwelijk’.
By Hanneke Mantel

Vrouwelijke auteurs in de media – 2016
In het eindklassement trof ik de bekende hekkensluiters: Vrij Nederland met 16% vrouwen in totaal (exclusieve Gentlemen’s Debating Society) en Het Parool met 20% vrouwen (Boys’ club met afgebladderde boomhut). Niet veel beter was de krant die als drie-na-laatste eindigde, NRC met 25 % (laat 19e-eeuwse liberale kiesrechtcommissie). Enfin, daarna schommelen bijna alle bijlagen rond de 30%, met als positieve uitschieter wederom Trouw – hoera toch weer voor deze krant.
de Volkskrant lijkt qua cijfers een aardige middenmoter, maar heeft een Parool-achtige desinteresse voor vrouwen; ze presteren het week na week het merendeel van alle grote stukken te reserveren voor de mannen, om de vrouwen pas in ultrakorte signalementen te… signaleren. Zonder die signalementen zou de Volkskrant dus direct kelderen in het klassement.  #lekkertellen
By Lezeres des Vaderlands

Talkshowvlees – 2016
In de rubriek Talkshowvlees bespreekt programmamaker Mapke de Boer hoe het is gesteld met diversiteit in de Nederlandse talkshows.
Waar zijn de vrouwelijke gasten?
By Mapke de Boer

Sekse-ongelijkheid in Vlaams nieuws – 2016
Een kwantitatieve inhoudsanalyse naar de aanwezigheid en hoedanigheid van vrouwen en mannen in Vlaamse nieuwsverhalen.
By Sara De Vuyst, Susan Vertoont & Sofie Van Bauwel

‘Dames’ veroveren de wereld en dus de krant – 2016
Het woord ‘dames’ heeft de zweem van theekransjes of van lichte zeden. In die context duikt het woord af en toe op in de nieuwskrant. Doorgaans niet in relatie tot wereldleiders. Toch kwam ‘dames’ wederom drie keer voorbij in een reportage over de eerste ontmoeting tussen Merkel en May. Kritiek was er vooral op de uiterlijke beschrijvingen: ‘Theresa May liep op de luipaardhakjes die ze ook droeg op haar eerste dag in de Downingstreet nummer 10, Merkel op instappers met sleehakken die vooral tot doel leken te hebben haar in lengte dichter bij May te brengen.’ Die laatste interpretatie roept sowieso vragen op (draagt ze anders geen hakken?).
Onbedoeld seksisme schuilt in een klein hoekje. In het ene verhaal kan een uiterlijke beschrijving veelzeggend of een mooi detail zijn, terwijl deze in een ander verband irriteert of seksisme suggereert. Bij twijfel kan de omdraaitruc helpen: zou ik in dit geval ook zo over een man/vrouw schrijven? Verder is het een kwestie van tijd. Hoe meer luipaardhakjes de macht grijpen, des te saaier de beschrijving wordt.
By Annieke Kranenberg

Deze sesksistische commentaren over olympische sportsters verdienen geen eremetaal – 2016
Meer vrouwen dan ooit, 45 procent van de atleten, doen dit keer mee aan de Olympische Spelen. Toch lijkt er in de (sociale) media nog steeds meer aandacht te zijn voor het uiterlijk, gezinssituaties of relaties van vrouwelijke sporters dan voor hun prestaties. De meest opmerkelijke seksistische uitspraken tijdens de Olympische Spelen tot nu toe.
By Mayella Deelstra

Men Can’t Stop Mansplaining Long Enough To Learn What Mansplaining Is – 2016
Studies have shown time and time again that women are interrupted in conversation way more than men. We’re not imagining this. Not only are we more likely to be interrupted and less likely to be vocal at work, we’re also negatively perceived if we try to speak up. A 2015 study showed that women were judged more harshly when speaking up assertively: “Women’s perceived competency drops by 35 percent and their perceived deserved compensation by $15,088 when they are assertive or forceful.” Well, that’s comforting.
By Maria Guido

‘Meer diversiteit bij publieke omroep nodig’ – 2016
NPO ziet voor zichzelf een taak weggelegd om een afspiegeling te zijn van de samenleving, aldus Rijxman. ‘Dat is nu nog niet het geval. Er zijn veel minder vrouwen en niet-westerse allochtonen terug te zien in de programmering bij de publieke omroep dan in de samenleving. In het geval van de vrouwen is dat zelfs gedaald. In 2010 was 37,6% van de mensen dat in beeld kwam vrouw, in 2015 was dat nog maar 35,4%.’ Het NPO-bestuur wil diversiteit bevorderen door het een belangrijk criterium te laten zijn bij het kiezen uit ideeën voor nieuwe programma’s. Als de nieuwe Mediawet door de Kamer komt, dan krijgen ook onafhankelijke producers nadrukkelijk de vraag om programmavoorstellen in te dienen die de diversiteit op de Nederlandse televisie zullen versterken. Daarnaast krijgen redacties de opdracht om ‘hun ideeën en mogelijkheden’ te delen om diversiteit in hun programma’s te bevorderen.
By Nadia Ezzeroili

L1 zoekt deskundige vrouwen – 2016
Als publieke omroep willen we vooral in ons achtergrondprogramma bij het nieuws verschillende geluiden laten horen. Van verschillende partijen, met verschillende achtergronden. Een palet van meningen dat net zo breed is als de provincie lang. Het kost wel moeite om relevante vrouwenstemmen te vinden bij de nieuwsonderwerpen. Omdat we ze niet kennen, of omdat ze niet willen.
By Maurice de Heus

Ook wereldwijd geen vooruitgang vrouwen in het nieuws – 2015
(persbericht)

Are more women appearing as ‘experts’ in broadcast news bulletins? – 2015
The gender gap is narrowest in stories on science and health, but these topics are given only the lowest importance on the news agenda (occupying only 8% of the overall news space).
And the gap is widest in news about politics and government in which women are only 16% of the people in the stories.
By Roy Greenslade

100 women 2015: Women ‘still much less visible in media‘ – 2015
The report commends Latin America for improving the proportion of female reporters and presenters. In 2000, only 28% of women were in these roles. Now, 15 years on, it stands at 43%.
Dr Macharia thinks there are wider cultural reasons for this change. “It’s the region in the world with the highest proportion of female heads of government and it has vibrant feminist movements,” she said.
By Naomi Grimley

End media sexism by 2020, leaders tell UN news conference – 2015
Braun and the Rev. Dr. Karin Achtelstetter, WACC general secretary, noted that #5 of the U.N.’s Sustainable Development Goals is to achieve gender equality and empower women and girls. “We have to end media sexism by 2020. At this rate, it will take three-quarters of a century to reach equality in numbers. We are calling for an action plan,” Achtelstetter said. She noted that one target is for newsrooms to support gender equality in 100% of national public media and 40% of private media in each country.

“Is news failing women” debated by news editors – 2015
Ben de Pear, Editor of Channel 4 News in the UK disagreed with setting quotas, but said monitoring was critical. Citing his own channel’s monitoring practices, he said, “Over a month you need to be aware of who is on the news.”
Recruitment practices by news agencies, as well as conscious balance in journalism were highlighted as necessary steps for longer term change. O’Brien added that, “By creating opportunities for women who are experts” to be seen and heard will influence a young girl to become such an expert herself.
By Sara Speicher

Media Monitoring Report: No Gender Equality In The Media – 2015
The study also found out that women remain more than twice likely as men to be portrayed as victims as they were a decade ago at a ratio of 16 percent for men to eight percent for women. It also discovered that 37 percent of news stories in traditional media are reported by women showing a global glass ceiling for female reporters, while in online media outlets, 42 percent of news stories are reported by women.

Women Have Made Little Progress Narrowing Media Gender Gap in Past Decade – 2015
With 36 percent of women present in the media, North America has the narrowest gender gap. Women are least visible in news in the Middle East. In the past 20 years, Latin America has made the most progress closing its media gender gap, going from 16 percent of women in 1995 to 28 percent in 2015.
By Lucy Westcott

Women Largely Absent From Global News Coverage, New Report Finds – 2015
The United States has a slightly higher percentage of expert sources who are women, but the numbers are still very low. In the U.S., women are 36 percent of people interviewed as experts on a topic, up from about twenty percent in 2000, Sarah Macharia, a coordinator of the report, told International Business Times.
By Marguerite Ward

Diana Matroos: ‘Nieuwsredacties horen een afspiegeling van de samenleving te zijn’ – 2015
‘Als we geen diverse redacties hebben, missen we verhalen, nieuwe inzichten en een andere blik. En nieuwsmedia zullen het ook in hun portemonnee gaan voelen. Met de digitalisering gaan kijkers anders met televisie om. Als een programma niet aanvoelt wat het publiek wil, zoeken mensen het wel ergens anders op. Die groep ben je dan dus kwijt. Onverstandig, ook in economisch opzicht.’
By Laura de Jong

 

Margeet Spijker

Bron, Opzij 2014

 

Een jaar sinds de laatste vrouw bij Sven Kockelmann aanschoof – 2015
“Ik scrolde een beetje langs de afleveringen van het afgelopen jaar om te zoeken naar uitzendingen met mensen waar ik op een of andere manier een soort van verwantschap mee heb. Vrouwen bijvoorbeeld, om mee te beginnen. Maar, eh, die waren er niet. Geen enkele. Nul. Wat ik wel las: ‘Sven Kockelmann toetst de argumenten en de geloofwaardigheid van mensen met grote invloed op het publieke debat en de samenleving.’ En er bekroop me een gevoel van lichte irritatie. Denkt deze Sven Koppelmann nu serieus dat er geen vrouwen zijn die hieraan voldoen?
(….) Wanneer er dan ook nog iemand televisieprogramma’s maakt die een afspiegeling zouden moeten zijn van mensen die van invloed zijn op de samenleving en de vrouw ontbreekt hier volledig… (oké, vorig seizoen mochten twee vrouwen aanschuiven), dan schept dat nóg een extra te doorbreken dingetje in het verwachtingspatroon van velen als het gaat om de (potentiele) positie van vrouwen.
By Tinkebell

This Underwear Company Wants To Change Our Idea Of The ‘Perfect’ Male Body – 2015
One-third of guys have negative feelings about their body, according to a survey of 2,068 men in Norway and Sweden that TNS Sifo conducted with Dressmann over the summer and shared with HuffPost. The survey also showed more men are worried about their physical appearance than their financial circumstances or social life.
By Tyler Kingkade

In de reclames kookt mama en werkt papa – 2015
Let er maar eens op: op de zorgende, blije, jonge huisvrouwen in de reclame. Zag je in de jaren negentig nog wel eens vrouwen in mantelpakjes op hun werk in reclamespots, tegenwoordig zitten de vrouwen allemaal (weer) thuis. Ze zorgen voor hun gezin, hebben kilometers vrije tijd en hoeven nooit naar hun werk.
“Reclame bevestigt stereotypen die we onbewust verankeren in ons brein.”
By Japke-d. Bouma

Minder vrouwen op de publieke zenders dan vijf jaar geleden – 2015
Het aantal vrouwen in televisieprogramma’s op de publieke omroep is de afgelopen vijf jaar gedaald. Dit terwijl de NPO in 2010 een ‘prestatieafspraak’ sloot met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap om het aantal vrouwen in beeld in vijf jaar te laten toenemen.
Met name bij de grote dagelijkse talkshows (De Wereld Draait Door, Pauw en Jinek) zijn vrouwen zwaar in de minderheid, blijkt uit een inventarisatie van de NPO en onderzoek van de LJS Nieuwsmonitor in opdracht van NRC. Het Commissariaat voor de Media, dat toezicht houdt op naleving van de afspraken, heeft hierover vorige week een brief gestuurd aan staatssecretaris Dekker (VVD).
By Stijn Bronzwaer

Mannen beheersen nog altijd het nieuws – 2015
In de Nederlandse media spelen mannen nog veelal de hoofdrol. Ruim tachtig procent van de mensen in het nieuws is van het mannelijk geslacht, zo blijkt uit de steekproef Global Media Monitoring Project op woensdag 25 maart 2015. Hierin is de aanwezigheid van mannen en vrouwen in het nieuws in de kranten, op de radio, de televisie en internet op één dag geteld. De score is beduidend slechter dan bij de vorige monitor in november 2009. Een kleine twintig procent (19,5) vrouwen nu ten opzichte van dertig procent in 2009.
By Janneke van Heugten

Role of media – 2015
How does celebrity culture influence your daughter? What is the truth about media influence on body image? Use our practical articles and activities to start talking to your daughter and give her the skills she needs to resist media stereotypes.

16 on-point responses from female scientists to Nobel winner’s sexist comments – 2015
Female scientists have been tweeting photos of themselves (and some historical figures) with the hashtag #distractinglysexy in response to Sir Tim Hunt’s comments on Tuesday. He told a conference in South Korea that the “trouble with girls” is they fall in love with you, you fall in love with them and that then when they’re criticised, they cry.
By Blathnaid Healy

Meet The CEO Who Is Working To Ensure That Women Get Equal News Coverage – 2015
The organization just launched a reporting initiative called Across Women’s Lives (AWL).
The plan is to produce at least three times the coverage of commercial news media on women’s rights issues, which will take up nearly a quarter (18%) of PRI’s total news coverage. Miller says she believes Across Women’s Lives will eventually reach an audience of at least 65 million.
At a time when women are woefully underrepresented in the top ranks of news media jobs–men occupy 73% of management at more than 500 media companies globally–Miller doesn’t believe PRI would be taking this step if she weren’t leading the charge and if the board chair and 35% of the board weren’t female. “That doesn’t mean a man couldn’t do it,” she maintains. “What I know is that it hadn’t happened yet.”
By Lydia Dishman

Vrouwenquotum op tv: 4,2 – 2015
Ik hield een enquête bij Het Financieele Dagblad, waar ik tegenwoordig werk (en waar de man-vrouwverhouding ook verre van 50-50 is). Mijn vrouwelijke collega’s vroeg ik: zijn jullie voor of tegen zo’n vrouwenquotum op tv? Tegen, was het antwoord. ‘Anders krijg je een obligaat leuk uitziend moppie: maximaal 28 jaar of Halina Reijn,’ zei eindredactrice Sanne Kloosterboer. ‘Verandering moet van onderaf komen.’
Verslaggeefster Sandra Olsthoorn: ‘Zo’n Peter R. de Vries heeft last van ontzettend duidelijke meningen. Over álles. Nou, ik niet. En ik ga me niet met een stok de studio in laten slaan omdat Jinek aan een quotum moet voldoen.’
Haar collega Franka Rolvink verstrekte een jaar geleden een lijst met namen, foto’s en specialismen van FD-redactrices aan Women Inc., voor media die vrouwelijke deskundigen zoeken. ‘Nooit meer iets van gehoord.’ Maar een quotum, nee. ‘Vrouwen moeten het zélf doen. Ik merk zelf ook dat mannen uitgesprokener zijn in interviews.’
By Boudewijn Geels

Vrouwen, waar zijn jullie? – 2015
De media scheppen ons een beeld van de maatschappij waar wij al snel in geloven. Als iets in de krant staat of in het acht uur journaal komt, dan beschouwen wij dat vaak als de waarheid. De media hebben invloed op hoe wij onze maatschappij bekijken. Hoe wij onze opinie vormen en hoe wij bevolkingsgroepen bekijken. Als we kijken naar de werkende maatschappij dan zien wij dat in het dagelijks leven bijna evenveel mannen als vrouwen werken. In de media wordt de werkende maatschappij vooral in de vorm van een blanke man afgebeeld. Meisjes groeien op en zien in de media weinig vrouwelijke rolmodellen die hen tonen wat zij allemaal kunnen worden
Naast het belang voor de volgende generatie is er ook een directer belang. Namelijk die van de economische positie van vrouwen. Door jezelf zichtbaar te maken in de media weten meer mensen wie je bent. Als meer mensen weten wie je bent en naar je luisteren, vergroot dat de invloed die je kunt hebben.
By Janneke van Heugten

‘Vrouwelijke journalisten steeds vaker slachtoffer van online intimidatie’ – 2015
‘Deze online aanvallen gaan doorgaans niet over de inhoud van de artikelen, maar hebben als doel de journalist als vrouw op haar plek te zetten’, zegt Mijatovic tegen de BBC. Het is dan ook geen toeval dat vrouwelijke journalisten vaker dan hun mannelijke collega’s worden bedreigd met verkrachting en seksueel geweld. Voor een groeiend aantal verslaggeefsters zou deze online intimidatie ‘onderdeel van het dagelijks leven’ zijn geworden. De Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) heeft aan de bel getrokken over de ‘gevaarlijke trend’, die de online veiligheid van vrouwelijke reporters over de hele wereld op het spel zet.
By Jennie Barbier

BBC discrimineert oudere vrouw – 2015
Het Hogerhuis heeft een vernietigend rapport geschreven over oudere vrouwen die worden weggepest en geweerd bij televisieprogramma’s. De kritiek richt zich vooral op de BBC. Vrouwen hebben het moeilijk bij nieuwsprogramma’s en actualiteitenrubrieken van de Britse omroep. Bij deze afdelingen werken daardoor relatief weinig vrouwen concludeert een onderzoekscommissie van het Britse Hogerhuis. Bij het Britse tv-journaal werken bijvoorbeeld vier keer zoveel mannelijke verslaggevers als vrouwelijke. Dat geldt ook voor het aantal deskundigen dat in beeld komt. De voorzitter van de onderzoekscommissie Lord Best concludeert: “Hoewel vrouwen meer dan de helft van de bevolking beslaan, zijn zij ernstig ondervertegenwoordigd onder de redacteuren bij de BBC en op televisie.”
Bron: NOS

Ultra-Orthodox Jewish Newspaper Edits Female World Leaders Out of Charlie Hebdo March – 2015
Yesterday’s historic march across Paris included over 40 world leaders expressing solidarity for France after the Charlie Hebdo massacre, but if you read this Haredi newspaper, you’d believe that none of them were women.
By Tina Nguyen

The Media as a Career Obstacle for Women – 2015
Nirai Melis talks to The NextWomen about her research investigating the role that newspapers play in damaging women’s chances of having a successful career or business. “Newspapers have played a significant role in the inequality between men and women’s career or business chances.This statement is proven in the results of my latest research, in collaboration with Mediaplatform VIDM.”

What does a collage of pictures of men and women from the Sun look like? – 2014
No More Page 3 campaigner Kate Hardie and lighting technician Andy Lowe have released a video of them putting together a collage made from cutting out pictures of men and women published by the Sun over several months this year.

Karl Stefanovic’s sexism experiment: Today presenter wears same suit for a year – 2014
“No one has noticed; no one gives a shit,” Stefanovic tells Fairfax Media. “But women, they wear the wrong colour and they get pulled up. They say the wrong thing and there’s thousands of tweets written about them.
“Women are judged much more harshly and keenly for what they do, what they say and what they wear.”
His frustration at this, he says, sparked his experiment.
“I’ve worn the same suit on air for a year – except for a couple of times because of circumstance – to make a point.
“I’m judged on my interviews, my appalling sense of humour – on how I do my job, basically. Whereas women are quite often judged on what they’re wearing or how their hair is … that’s [what I wanted to test].”
By Michael Lallo

Jennifer Garner: No one asks Ben about work-family balance – 2014
“We got home at night and we compared notes,” she continued. “And I told him every single person who interviewed me, I mean every single one, and this is true of the red carpet here tonight, Elle, asked me, ‘How do you balance work and family?’  “And he said the only thing anyone asked him repeatedly was about the t–s on the ‘Blurred Lines’ girl (Affleck’s ‘Gone Girl’ co-star Emily Ratajkowski).
As for work-life balance, he said no one asked him about it that day. As a matter of fact, no one had ever asked him about it. And we do share the same family. Isn’t it time to kinda change that conversation?”
By Kirthana Ramisetti

The Media Is (Still) Dominated By Men – 2014
A new report reveals a prominent gender bias in major broadcast, print, online, and wire outlets. Male journalists make up 63% of bylines in print, Internet and wire news media, according to a recent report from the Women’s Media Center.
By Alexandra Sifferlin

The Ladies to Look Up to in Television and Why Their Representations Matter – 2014
Too often, female characters are painted with a broad brush: She’s the pretty and bitchy one. She’s the dumb one. She’s the fat one who tells jokes. She’s the power hungry man-hater.If we see female characters who reflect the complexities of female leaders, rather than caricatures of stereotypes, we may see more women vying for seats at the executive table, and more men taking them seriously.
Television can be an exhausting space for anyone who wishes to watch something that acknowledges difference, highlights the human complexity, or is looking for diverse characters who don’t exist in stereotypes.
By Amy Shackelford

Hollywood: Too few women on screen, new study finds – 2014
Female characters were “dramatically under-represented” in the biggest films of 2013, according to a new US study.
By Amelia Butterly

BBC chief: no more comedy shows with all-male panels – 2014
Television producers have argued that women often turn down the more competitive shows and Brand agreed that there are hefty disincentives, including the fears that they might not get a word in or may be edited to look stupid.Brand said that QI, the general knowledge quiz show on BBC2, gave contributors more time to think and was less aggressive, but added that women were used as “window dressing”.
By Vanessa Thorpe

Analyse: talkshowgasten tussen 1999-2013, De talkshowelite van Nederland in beeld – 2014
Nederlandse talkshows bieden veel vaker een podium aan PvdA’ers dan leden van andere partijen, ongeveer twee keer zoveel als VVD en CDA en vijf keer zoveel als SP, GroenLinks en D66. Een gemiddelde hedendaagse talkshow heeft 30% vrouwelijke gasten, hetzelfde percentage als Barend en van Dorp een decennium geleden. De helft van alle talkshowgesprekken werd gevoerd met slechts 544 (9%) van in totaal 5731 talkshowgasten. Zij vormen een zekere talkshowelite en worden keer op keer uitgenodigd in verschillende uitzendingen.
By Thomas Boeschoten

Women under-represented in decision-making in media organizations – 2013
Women hold only 22 % of strategic decision-making posts in the public media and only 12 % in the private media organisations in the EU-27– as the research of the European Institute for Gender Equality (EIGE) shows. ‘Increased number of women in the decision-making structures of media organisations would bring social justice, better use of talents and innovative decisions. It would also improve media content.’ – says Virginija Langbakk, Director of the European Institute for Gender Equality (EIGE).

Te weinig vrouwen op redacties en in het nieuws – 2013
Begin deze week stelde de Zwitserse krant Tages-Anzeiger voor om vrouwen-quota af te spreken: minstens 30% van de redacteuren zou vrouw moeten zijn. Niet iedereen was het daarmee eens, op het Persoenlich-blog stelde talkshow-moderator Roger Schawinski dat er zelfs nauwelijks vrouwen als talkshow-gast te vinden zijn:
“Oft ist es kaum möglich, zumindest eine Alibifrau für eine TV-­Diskussionsrunde zu finden, bei der es nicht um eines der häufig gewählten Softthemen geht.”
Bij de Zwitserse media die in de buurt van de 30% komen, zijn de chefs overigens nog steeds man.
By Piet Bakker

The Gender Monitor: Women in Media – A shocking waste of talent – 2013
‘The under use and side-lining of women journalists is just that: a shocking waste. Female reporting has a star cast: consider women such as US anchor Barbara Walters, now retiring aged 83; Marie Colvin, the UK Sunday Times reporter who lost her life in Homs whilst covering the Syria conflict last year, or Russian journalist Anna Politkovskaya, robbed of her life at a murderer’s hands. Add to these headline hitters the many hard working women in regional and national media, reporting honestly and with integrity on issues that are vital to their communities, and the importance of women’s contribution becomes clear.’ – says Cathie Burton, Spokesperson and Head of the Press and Public Information Service at the Organization for Security and Cooperation in Europe.

The Effect Media has on our Body Image – 2013
The media serves as a constant reminder of what we should look like. The consistent reminders of such bodily portrayals make teenagers feel as if they will not be accepted into society, another major blow to the psychic of a human being. To be healthy on a psychological level, one must feel welcomed and accepted into the social pyramid. When this is denied, people develop psychological problems and have an unbalanced mental status.
By Rehmanins

Stand Your Ground, Be A Man – 2013
Thoughts on race and masculinity, in the wake of the George Zimmerman trial.
By Imran Siddiquee

Stagnant American Newsroom Diversity In Charts – 2013
By Matt Gertz

Deep-seated chauvinism stops women getting top European media jobs – 2013
By Katie Nguyen

Lack of female sources in NY Times front-page stories highlights need for change – 2013
By Alexi Layton and Alicia Shepard

Do Women count? It’s time to hold the mainstream media accountable – 2008
By E. J. Graff

Unesco

 

 

Research/Reports

(klik op de titel om naar het betreffende rapport  te gaan)

Vrouwen nog steeds ondervertegenwoordigd in Nederlandse nieuwsmedia – 2021
Het GMMP is het grootste (inter)nationale onderzoek naar genderrepresentatie in de nieuwsmedia en wordt eens in de vijf jaar uitgevoerd. Het is daarmee de belangrijkste bron van data voor beleid op dit terrein. Afgelopen jaar werden op dezelfde dag in 116 landen 30.172 nieuwsverhalen uit kranten, radio, TV en online nieuwssites bestudeerd om de representatie van vrouwen en mensen van kleur in kaart te brengen.
De belangrijkste conclusies uit de Nederlandse monitoring

  • Slechts 28% van de personen die in het nieuws voorkomen is vrouw, in lijn met het EU gemiddelde en iets boven het internationale gemiddelde (25%). Daarnaast worden vrouwen veel vaker dan mannen in verband gebracht met hun privéleven en familierol in plaats van hun professionele expertise.
  • 22% van de experts in het nieuws is vrouw, terwijl van de personen op TV die in huishoudelijk verband worden afgebeeld 67% vrouw is – een reflectie van de nog altijd traditionele rolpatronen in Nederland.
  • 29% van de journalisten uit het onderzoek is vrouw. Dat betekent dat het nieuws nog altijd voornamelijk vanuit een mannelijk perspectief wordt verteld.

By Free Press Unlimited

 

Global Media Monitoring Project (GMMP) 2020: Nog weinig diversiteit in Nederlandse nieuwsmedia
<…>Een verdere analyse van de cijfers laat zien dat vrouwen op een andere manier in het nieuws voorkwamen dan mannen. Als vrouwen in het nieuws voorkomen ging het vaker over hun privéleven of hun rol in de familie en minder vaak over hun (professionele) expertise. Zo was slechts 23% van de experts die in de items voorkomen vrouw. Bovendien werd er bij 16% van alle vrouwen aan hun familierol gerefereerd, terwijl dit maar bij 4% van de mannen gebeurt. Van vrouwen werd dus vaker genoemd dat ze de moeder, dochter of vrouw van iemand waren, dan dat van mannen werd genoemd dat ze vader, zoon of man van iemand waren. Daarnaast werd vaker over vrouwen gesproken of geschreven in plaats van dan dat ze zelf aan het woord waren: 21% van de personen die direct werden gequoot is vrouw.
Het nieuws wordt dus vooral verteld en geïnterpreteerd vanuit het perspectief van mannen, waardoor de perspectieven en bijdragen van vrouwen aan de actualiteiten en de samenleving onderbelicht blijven.
By Free Press Unlimited

Representatie vrouwen op televisie – 2019
In opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft het Commissariaat voor de Media onderzoek gedaan naar de representatie van mannen en vrouwen in Nederlandse non-fictie televisieprogramma’s. Uit het onderzoek blijkt dat vrouwen minder vaak in beeld worden gebracht dan mannen (36,6 procent). Als er om specifieke deskundigheid wordt gevraagd, bijvoorbeeld bij politici of experts, zijn vrouwen nog minder in beeld dan mannen (23,2 procent). 
Kamerbrief

 

Watching Gender: How Stereotypes in Movies and on TV Impact Kids’ Development – 2017
Deze studie laat zien dat media in de vorm van televisie en film krachtig genoeg zijn om genderstereotypen bij jongens en meisjes aan te leren en te verankeren. Deze geleerde rollen kunnen schadelijke gevolgen hebben voor kinderen en adolescenten. 
By Common Sense Media

 

Te weinig diversiteit van talkshowgasten – 2017

Presentatie van uitslag onderzoek (zes mannen, nul vrouwen)
Presentatie van uitslag onderzoek (zes mediamannen, nul vrouwen)

Op Verzoek van Het Grote Gala van de Media heeft Motivaction samen met studenten van de scholen van journalistiek, (School voor Journalistiek Utrecht, Hogeschool Windesheim en Fontys Hogeschool voor Journalistiek) een verkennend onderzoek uitgevoerd naar de tafelgasten van vier talkshows op de Nederlandse televisie in 2016.

De resultaten van het verkennend onderzoek naar de achtergrond van de gasten van de 4 avond talkshows laten zien dat de gasten geen goede afspiegeling zijn van de samenleving. Vooral vrouwen ontbreken (gemiddeld 21% ondervertegenwoordigd), net als ouderen (-15%) en jongeren (-7%). Nederlanders met een migrantenachtergrond zijn wel recht evenredig vertegenwoordigd. Maar daarbij valt wel op dat zij veelal (35%) aan tafel zitten om mee te praten over een migrantenonderwerp. Net als dat vrouwen relatief vaak aan tafel zitten om mee te praten over een ‘vrouwenonderwerp’ (12%) en jongeren in 14% van de gevallen aan tafel zitten omdat het over een ‘jongere onderwerp’ gaat.

BeperktZicht  – 2017
Uit de peiling onder mediamakers blijkt dat een meerderheid de onevenwichtige representatie in de media erkent. Maar ze zijn niet goed bekend met de werkelijke cijfers over het aantal vrouwen dat in beeld wordt gebracht.
• 84% denkt dat het aantal vrouwen dat in beeld komt bij de NPO ten opzichte van 2010 hetzelfde is gebleven of is toegenomen
→ in werkelijkheid is het gedaald
• 53% denkt dat van de experts in beeld 20% tot 40% vrouw is
→ in werkelijkheid is dit 12%
Bijna 75% van de mediaprofessionals ziet voor zichzelf een sleutelrol in het veranderen van de huidige beeldvorming. Vooral bij de publieke landelijke en regionale omroepen voelt men zich verantwoordelijk, omdat die omroepen de opdracht hebben om de maatschappij op een representatieve manier in beeld te brengen. Iets meer dan de helft van de mediamakers in de peiling houdt vrijwel altijd rekening met het tegengaan van m/v-stereotypering. Ze geven aan zich er dagelijks mee bezig te houden bij het maken van mediaproducties. Tegelijkertijd is een derde van de mediaprofessionals hier zelden tot nooit mee bezig, omdat ze zich er niet bewust van zijn: ‘Er is nog veel weerstand, veel mensen beseffen niet dat ze vooroordelen hebben,’

 

‘Een vrouw wil niet worden neergezet als carrièrefeeks’ – 2017
,,Kijk maar naar televisieprogramma’s als DWDD en PAUW”, zegt Van Heugten, die haar sporen heeft verdiend in de public relations en bijna tien jaar geleden het platform VIDM (Vaker In De Media) oprichtte. ,,Als deskundigen is er maar een klein, select en steeds terugkerend groepje waar een beroep op wordt gedaan. Daarvan is het merendeel ook nog wit en man.” Ze pleit voor meer diversiteit in de media: ,,Volgens de mediawet moet de publieke omroep ons een evenwichtige, realistische afspiegeling tonen van de maatschappij. Het beeld wat geschetst wordt is niet representatief als er steeds dezelfde mensen en vooral mannen aan het woord komen.”
Het probleem ligt niet alleen bij de media. Vrouwen zijn vaker geneigd om ‘nee’ te zeggen als ze als deskundige gevraagd worden. Van Heugten: ,,De vrouw wordt nog vaak als stereotiep geportretteerd. Vrouwen willen beroepsmatig serieus genomen worden en niet worden neergezet als werkende moeder of carrièrefeeks. Als ze niet goed weten wat ze kunnen verwachten dan voelt media-aandacht als een afbreukrisico en niet als een kans op een groter bereik.”
By Tim van der Hammen

 

Een vrouw achter het stuur: Audi doorbreekt stereotypen in reclame – 2016
Ooit al een vrouw in de nieuwste Mercedes of BMW zien racen in een reclamespotje? Reclames bulken nog altijd van de stereotypen rond mannen en vrouwen, iets waar Audi Spanje met een nieuwe spot verandering in wil brengen. Jongens die met poppen spelen en vrouwen achter het stuur: met een nieuwe campagne hoopt het bedrijf de klassieke rollen eens om te draaien.
By Nina Dillen

Regionale media nomineren nauwelijks vrouwen – 2016
Mediaplatform VIDM en sprekersbureau ZijSpreekt organiseren dit jaar voor het eerst niet alleen een landelijke verkiezing, maar ook een regionale verkiezing. Maar in Overijssel zijn er tot nu toe nog maar twee deskundige vrouwen genomineerd.
By RTV Oost

Rondetafelgesprek over genderstereotypering in media en reclame: ‘Nog te weinig effectieve maatregelen’ – 2016

Vlaams parlementslid Ann Brusseel (Open VLD) ergert zich aan de genderstereotypes in de media- en reclamewereld. Uit een rondetafelgesprek met experts kwamen een aantal voorstellen naar voren om genderstereotypering tegen te gaan.
By Knack.be

Unilever wil af van seksisme in reclamecampagnes – 2016
Ze lijken misschien onschuldig en zelfs grappig, maar stereotypes in reclame en de media vormen mee ons beeld – en dat van onze jeugd – op de wereld. Een recent onderzoek van Unilever wees aan dat slechts 2% van de vrouwen in reclame intelligent in beeld wordt gebracht en maar 3% van de vrouwen een leidinggevende functie krijgt aangemeten. Bovendien kan 40% van de vrouwen zich niet identificeren met dit soort beelden en haakt daarom af als consument. 
De overgrote meerderheid, 90% van de vrouwen, gaf aan dat ze het gevoel krijgen dat hun sekse wordt afgebeeld als sekssymbool. Vrouwen hebben het gevoel dat ze worden getoond vanuit een mannelijk perspectief.
By Knack.be

Beeldvorming uit de media beïnvloeden opleidingskeuze – 2016
De beroepsfantasieën van een tienjarige zijn even reëel als fantasieën over een ideale levenspartner. Die fantasieën zijn voor 60, 70 procent gebaseerd op wat de ouders belangrijk vinden (geld verdienen, aanzien, iets betekenen voor anderen) en voor het overige deel op beeldvorming uit de media.
By Hester Schaaf

When it comes to experts on TV, women are still neither seen nor heard – 2016
Men still vastly outnumber women in the news media.
When women do appear in broadcast news they invariably fall into several stereotypical categories. Increasingly they tend to be interviewed about their personal experience – often as victims of crime, or as parents or as consumers. They also appear far more often than men in health stories. Where they tend to appear far less is as authoritative or elite sources in political or economic stories.
By Julia Paul

Dat een vrouw doortastend is, zou geen nieuws moeten zijn – 2016
Hanneke Mantel analyseerde de politieke berichtgeving van vier Nederlandse kranten en concludeert dat ook hier de media zich schuldig maken aan het seksistisch beschrijven van vrouwelijke politici.
… het is veelzeggend dat in een artikel over minister Schippers een zin staat als: ‘Edith gedraagt zich dan ook niet als vrouw.’ Hard en direct optreden is blijkbaar nog tot op zeker hoogte ‘onvrouwelijk’.
By Hanneke Mantel

Vrouwelijke auteurs in de media – 2016
In het eindklassement trof ik de bekende hekkensluiters: Vrij Nederland met 16% vrouwen in totaal (exclusieve Gentlemen’s Debating Society) en Het Parool met 20% vrouwen (Boys’ club met afgebladderde boomhut). Niet veel beter was de krant die als drie-na-laatste eindigde, NRC met 25 % (laat 19e-eeuwse liberale kiesrechtcommissie). Enfin, daarna schommelen bijna alle bijlagen rond de 30%, met als positieve uitschieter wederom Trouw – hoera toch weer voor deze krant.
de Volkskrant lijkt qua cijfers een aardige middenmoter, maar heeft een Parool-achtige desinteresse voor vrouwen; ze presteren het week na week het merendeel van alle grote stukken te reserveren voor de mannen, om de vrouwen pas in ultrakorte signalementen te… signaleren. Zonder die signalementen zou de Volkskrant dus direct kelderen in het klassement.  #lekkertellen
By Lezeres des Vaderlands

Talkshowvlees – 2016
In de rubriek Talkshowvlees bespreekt programmamaker Mapke de Boer hoe het is gesteld met diversiteit in de Nederlandse talkshows.
Waar zijn de vrouwelijke gasten?
By Mapke de Boer

Sekse-ongelijkheid in Vlaams nieuws – 2016
Een kwantitatieve inhoudsanalyse naar de aanwezigheid en hoedanigheid van vrouwen en mannen in Vlaamse nieuwsverhalen.
By Sara De Vuyst, Susan Vertoont & Sofie Van Bauwel

‘Dames’ veroveren de wereld en dus de krant – 2016
Het woord ‘dames’ heeft de zweem van theekransjes of van lichte zeden. In die context duikt het woord af en toe op in de nieuwskrant. Doorgaans niet in relatie tot wereldleiders. Toch kwam ‘dames’ wederom drie keer voorbij in een reportage over de eerste ontmoeting tussen Merkel en May. Kritiek was er vooral op de uiterlijke beschrijvingen: ‘Theresa May liep op de luipaardhakjes die ze ook droeg op haar eerste dag in de Downingstreet nummer 10, Merkel op instappers met sleehakken die vooral tot doel leken te hebben haar in lengte dichter bij May te brengen.’ Die laatste interpretatie roept sowieso vragen op (draagt ze anders geen hakken?).
Onbedoeld seksisme schuilt in een klein hoekje. In het ene verhaal kan een uiterlijke beschrijving veelzeggend of een mooi detail zijn, terwijl deze in een ander verband irriteert of seksisme suggereert. Bij twijfel kan de omdraaitruc helpen: zou ik in dit geval ook zo over een man/vrouw schrijven? Verder is het een kwestie van tijd. Hoe meer luipaardhakjes de macht grijpen, des te saaier de beschrijving wordt.
By Annieke Kranenberg

Deze sesksistische commentaren over olympische sportsters verdienen geen eremetaal – 2016
Meer vrouwen dan ooit, 45 procent van de atleten, doen dit keer mee aan de Olympische Spelen. Toch lijkt er in de (sociale) media nog steeds meer aandacht te zijn voor het uiterlijk, gezinssituaties of relaties van vrouwelijke sporters dan voor hun prestaties. De meest opmerkelijke seksistische uitspraken tijdens de Olympische Spelen tot nu toe.
By Mayella Deelstra

Men Can’t Stop Mansplaining Long Enough To Learn What Mansplaining Is – 2016
Studies have shown time and time again that women are interrupted in conversation way more than men. We’re not imagining this. Not only are we more likely to be interrupted and less likely to be vocal at work, we’re also negatively perceived if we try to speak up. A 2015 study showed that women were judged more harshly when speaking up assertively: “Women’s perceived competency drops by 35 percent and their perceived deserved compensation by $15,088 when they are assertive or forceful.” Well, that’s comforting.
By Maria Guido

‘Meer diversiteit bij publieke omroep nodig’ – 2016
NPO ziet voor zichzelf een taak weggelegd om een afspiegeling te zijn van de samenleving, aldus Rijxman. ‘Dat is nu nog niet het geval. Er zijn veel minder vrouwen en niet-westerse allochtonen terug te zien in de programmering bij de publieke omroep dan in de samenleving. In het geval van de vrouwen is dat zelfs gedaald. In 2010 was 37,6% van de mensen dat in beeld kwam vrouw, in 2015 was dat nog maar 35,4%.’ Het NPO-bestuur wil diversiteit bevorderen door het een belangrijk criterium te laten zijn bij het kiezen uit ideeën voor nieuwe programma’s. Als de nieuwe Mediawet door de Kamer komt, dan krijgen ook onafhankelijke producers nadrukkelijk de vraag om programmavoorstellen in te dienen die de diversiteit op de Nederlandse televisie zullen versterken. Daarnaast krijgen redacties de opdracht om ‘hun ideeën en mogelijkheden’ te delen om diversiteit in hun programma’s te bevorderen.
By Nadia Ezzeroili

L1 zoekt deskundige vrouwen – 2016
Als publieke omroep willen we vooral in ons achtergrondprogramma bij het nieuws verschillende geluiden laten horen. Van verschillende partijen, met verschillende achtergronden. Een palet van meningen dat net zo breed is als de provincie lang. Het kost wel moeite om relevante vrouwenstemmen te vinden bij de nieuwsonderwerpen. Omdat we ze niet kennen, of omdat ze niet willen.
By Maurice de Heus

Ook wereldwijd geen vooruitgang vrouwen in het nieuws – 2015
(persbericht)

Are more women appearing as ‘experts’ in broadcast news bulletins? – 2015
The gender gap is narrowest in stories on science and health, but these topics are given only the lowest importance on the news agenda (occupying only 8% of the overall news space).
And the gap is widest in news about politics and government in which women are only 16% of the people in the stories.
By Roy Greenslade

100 women 2015: Women ‘still much less visible in media‘ – 2015
The report commends Latin America for improving the proportion of female reporters and presenters. In 2000, only 28% of women were in these roles. Now, 15 years on, it stands at 43%.
Dr Macharia thinks there are wider cultural reasons for this change. “It’s the region in the world with the highest proportion of female heads of government and it has vibrant feminist movements,” she said.
By Naomi Grimley

End media sexism by 2020, leaders tell UN news conference – 2015
Braun and the Rev. Dr. Karin Achtelstetter, WACC general secretary, noted that #5 of the U.N.’s Sustainable Development Goals is to achieve gender equality and empower women and girls. “We have to end media sexism by 2020. At this rate, it will take three-quarters of a century to reach equality in numbers. We are calling for an action plan,” Achtelstetter said. She noted that one target is for newsrooms to support gender equality in 100% of national public media and 40% of private media in each country.

“Is news failing women” debated by news editors – 2015
Ben de Pear, Editor of Channel 4 News in the UK disagreed with setting quotas, but said monitoring was critical. Citing his own channel’s monitoring practices, he said, “Over a month you need to be aware of who is on the news.”
Recruitment practices by news agencies, as well as conscious balance in journalism were highlighted as necessary steps for longer term change. O’Brien added that, “By creating opportunities for women who are experts” to be seen and heard will influence a young girl to become such an expert herself.
By Sara Speicher

Media Monitoring Report: No Gender Equality In The Media – 2015
The study also found out that women remain more than twice likely as men to be portrayed as victims as they were a decade ago at a ratio of 16 percent for men to eight percent for women. It also discovered that 37 percent of news stories in traditional media are reported by women showing a global glass ceiling for female reporters, while in online media outlets, 42 percent of news stories are reported by women.

Women Have Made Little Progress Narrowing Media Gender Gap in Past Decade – 2015
With 36 percent of women present in the media, North America has the narrowest gender gap. Women are least visible in news in the Middle East. In the past 20 years, Latin America has made the most progress closing its media gender gap, going from 16 percent of women in 1995 to 28 percent in 2015.
By Lucy Westcott

Women Largely Absent From Global News Coverage, New Report Finds – 2015
The United States has a slightly higher percentage of expert sources who are women, but the numbers are still very low. In the U.S., women are 36 percent of people interviewed as experts on a topic, up from about twenty percent in 2000, Sarah Macharia, a coordinator of the report, told International Business Times.
By Marguerite Ward

Diana Matroos: ‘Nieuwsredacties horen een afspiegeling van de samenleving te zijn’ – 2015
‘Als we geen diverse redacties hebben, missen we verhalen, nieuwe inzichten en een andere blik. En nieuwsmedia zullen het ook in hun portemonnee gaan voelen. Met de digitalisering gaan kijkers anders met televisie om. Als een programma niet aanvoelt wat het publiek wil, zoeken mensen het wel ergens anders op. Die groep ben je dan dus kwijt. Onverstandig, ook in economisch opzicht.’
By Laura de Jong

 

Margeet Spijker

Bron, Opzij 2014

 

Een jaar sinds de laatste vrouw bij Sven Kockelmann aanschoof – 2015
“Ik scrolde een beetje langs de afleveringen van het afgelopen jaar om te zoeken naar uitzendingen met mensen waar ik op een of andere manier een soort van verwantschap mee heb. Vrouwen bijvoorbeeld, om mee te beginnen. Maar, eh, die waren er niet. Geen enkele. Nul. Wat ik wel las: ‘Sven Kockelmann toetst de argumenten en de geloofwaardigheid van mensen met grote invloed op het publieke debat en de samenleving.’ En er bekroop me een gevoel van lichte irritatie. Denkt deze Sven Koppelmann nu serieus dat er geen vrouwen zijn die hieraan voldoen?
(….) Wanneer er dan ook nog iemand televisieprogramma’s maakt die een afspiegeling zouden moeten zijn van mensen die van invloed zijn op de samenleving en de vrouw ontbreekt hier volledig… (oké, vorig seizoen mochten twee vrouwen aanschuiven), dan schept dat nóg een extra te doorbreken dingetje in het verwachtingspatroon van velen als het gaat om de (potentiele) positie van vrouwen.
By Tinkebell

This Underwear Company Wants To Change Our Idea Of The ‘Perfect’ Male Body – 2015
One-third of guys have negative feelings about their body, according to a survey of 2,068 men in Norway and Sweden that TNS Sifo conducted with Dressmann over the summer and shared with HuffPost. The survey also showed more men are worried about their physical appearance than their financial circumstances or social life.
By Tyler Kingkade

In de reclames kookt mama en werkt papa – 2015
Let er maar eens op: op de zorgende, blije, jonge huisvrouwen in de reclame. Zag je in de jaren negentig nog wel eens vrouwen in mantelpakjes op hun werk in reclamespots, tegenwoordig zitten de vrouwen allemaal (weer) thuis. Ze zorgen voor hun gezin, hebben kilometers vrije tijd en hoeven nooit naar hun werk.
“Reclame bevestigt stereotypen die we onbewust verankeren in ons brein.”
By Japke-d. Bouma

Minder vrouwen op de publieke zenders dan vijf jaar geleden – 2015
Het aantal vrouwen in televisieprogramma’s op de publieke omroep is de afgelopen vijf jaar gedaald. Dit terwijl de NPO in 2010 een ‘prestatieafspraak’ sloot met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap om het aantal vrouwen in beeld in vijf jaar te laten toenemen.
Met name bij de grote dagelijkse talkshows (De Wereld Draait Door, Pauw en Jinek) zijn vrouwen zwaar in de minderheid, blijkt uit een inventarisatie van de NPO en onderzoek van de LJS Nieuwsmonitor in opdracht van NRC. Het Commissariaat voor de Media, dat toezicht houdt op naleving van de afspraken, heeft hierover vorige week een brief gestuurd aan staatssecretaris Dekker (VVD).
By Stijn Bronzwaer

Mannen beheersen nog altijd het nieuws – 2015
In de Nederlandse media spelen mannen nog veelal de hoofdrol. Ruim tachtig procent van de mensen in het nieuws is van het mannelijk geslacht, zo blijkt uit de steekproef Global Media Monitoring Project op woensdag 25 maart 2015. Hierin is de aanwezigheid van mannen en vrouwen in het nieuws in de kranten, op de radio, de televisie en internet op één dag geteld. De score is beduidend slechter dan bij de vorige monitor in november 2009. Een kleine twintig procent (19,5) vrouwen nu ten opzichte van dertig procent in 2009.
By Janneke van Heugten

Role of media – 2015
How does celebrity culture influence your daughter? What is the truth about media influence on body image? Use our practical articles and activities to start talking to your daughter and give her the skills she needs to resist media stereotypes.

16 on-point responses from female scientists to Nobel winner’s sexist comments – 2015
Female scientists have been tweeting photos of themselves (and some historical figures) with the hashtag #distractinglysexy in response to Sir Tim Hunt’s comments on Tuesday. He told a conference in South Korea that the “trouble with girls” is they fall in love with you, you fall in love with them and that then when they’re criticised, they cry.
By Blathnaid Healy

Meet The CEO Who Is Working To Ensure That Women Get Equal News Coverage – 2015
The organization just launched a reporting initiative called Across Women’s Lives (AWL).
The plan is to produce at least three times the coverage of commercial news media on women’s rights issues, which will take up nearly a quarter (18%) of PRI’s total news coverage. Miller says she believes Across Women’s Lives will eventually reach an audience of at least 65 million.
At a time when women are woefully underrepresented in the top ranks of news media jobs–men occupy 73% of management at more than 500 media companies globally–Miller doesn’t believe PRI would be taking this step if she weren’t leading the charge and if the board chair and 35% of the board weren’t female. “That doesn’t mean a man couldn’t do it,” she maintains. “What I know is that it hadn’t happened yet.”
By Lydia Dishman

Vrouwenquotum op tv: 4,2 – 2015
Ik hield een enquête bij Het Financieele Dagblad, waar ik tegenwoordig werk (en waar de man-vrouwverhouding ook verre van 50-50 is). Mijn vrouwelijke collega’s vroeg ik: zijn jullie voor of tegen zo’n vrouwenquotum op tv? Tegen, was het antwoord. ‘Anders krijg je een obligaat leuk uitziend moppie: maximaal 28 jaar of Halina Reijn,’ zei eindredactrice Sanne Kloosterboer. ‘Verandering moet van onderaf komen.’
Verslaggeefster Sandra Olsthoorn: ‘Zo’n Peter R. de Vries heeft last van ontzettend duidelijke meningen. Over álles. Nou, ik niet. En ik ga me niet met een stok de studio in laten slaan omdat Jinek aan een quotum moet voldoen.’
Haar collega Franka Rolvink verstrekte een jaar geleden een lijst met namen, foto’s en specialismen van FD-redactrices aan Women Inc., voor media die vrouwelijke deskundigen zoeken. ‘Nooit meer iets van gehoord.’ Maar een quotum, nee. ‘Vrouwen moeten het zélf doen. Ik merk zelf ook dat mannen uitgesprokener zijn in interviews.’
By Boudewijn Geels

Vrouwen, waar zijn jullie? – 2015
De media scheppen ons een beeld van de maatschappij waar wij al snel in geloven. Als iets in de krant staat of in het acht uur journaal komt, dan beschouwen wij dat vaak als de waarheid. De media hebben invloed op hoe wij onze maatschappij bekijken. Hoe wij onze opinie vormen en hoe wij bevolkingsgroepen bekijken. Als we kijken naar de werkende maatschappij dan zien wij dat in het dagelijks leven bijna evenveel mannen als vrouwen werken. In de media wordt de werkende maatschappij vooral in de vorm van een blanke man afgebeeld. Meisjes groeien op en zien in de media weinig vrouwelijke rolmodellen die hen tonen wat zij allemaal kunnen worden
Naast het belang voor de volgende generatie is er ook een directer belang. Namelijk die van de economische positie van vrouwen. Door jezelf zichtbaar te maken in de media weten meer mensen wie je bent. Als meer mensen weten wie je bent en naar je luisteren, vergroot dat de invloed die je kunt hebben.
By Janneke van Heugten

‘Vrouwelijke journalisten steeds vaker slachtoffer van online intimidatie’ – 2015
‘Deze online aanvallen gaan doorgaans niet over de inhoud van de artikelen, maar hebben als doel de journalist als vrouw op haar plek te zetten’, zegt Mijatovic tegen de BBC. Het is dan ook geen toeval dat vrouwelijke journalisten vaker dan hun mannelijke collega’s worden bedreigd met verkrachting en seksueel geweld. Voor een groeiend aantal verslaggeefsters zou deze online intimidatie ‘onderdeel van het dagelijks leven’ zijn geworden. De Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) heeft aan de bel getrokken over de ‘gevaarlijke trend’, die de online veiligheid van vrouwelijke reporters over de hele wereld op het spel zet.
By Jennie Barbier

BBC discrimineert oudere vrouw – 2015
Het Hogerhuis heeft een vernietigend rapport geschreven over oudere vrouwen die worden weggepest en geweerd bij televisieprogramma’s. De kritiek richt zich vooral op de BBC. Vrouwen hebben het moeilijk bij nieuwsprogramma’s en actualiteitenrubrieken van de Britse omroep. Bij deze afdelingen werken daardoor relatief weinig vrouwen concludeert een onderzoekscommissie van het Britse Hogerhuis. Bij het Britse tv-journaal werken bijvoorbeeld vier keer zoveel mannelijke verslaggevers als vrouwelijke. Dat geldt ook voor het aantal deskundigen dat in beeld komt. De voorzitter van de onderzoekscommissie Lord Best concludeert: “Hoewel vrouwen meer dan de helft van de bevolking beslaan, zijn zij ernstig ondervertegenwoordigd onder de redacteuren bij de BBC en op televisie.”
Bron: NOS

Ultra-Orthodox Jewish Newspaper Edits Female World Leaders Out of Charlie Hebdo March – 2015
Yesterday’s historic march across Paris included over 40 world leaders expressing solidarity for France after the Charlie Hebdo massacre, but if you read this Haredi newspaper, you’d believe that none of them were women.
By Tina Nguyen

The Media as a Career Obstacle for Women – 2015
Nirai Melis talks to The NextWomen about her research investigating the role that newspapers play in damaging women’s chances of having a successful career or business. “Newspapers have played a significant role in the inequality between men and women’s career or business chances.This statement is proven in the results of my latest research, in collaboration with Mediaplatform VIDM.”

What does a collage of pictures of men and women from the Sun look like? – 2014
No More Page 3 campaigner Kate Hardie and lighting technician Andy Lowe have released a video of them putting together a collage made from cutting out pictures of men and women published by the Sun over several months this year.

Karl Stefanovic’s sexism experiment: Today presenter wears same suit for a year – 2014
“No one has noticed; no one gives a shit,” Stefanovic tells Fairfax Media. “But women, they wear the wrong colour and they get pulled up. They say the wrong thing and there’s thousands of tweets written about them.
“Women are judged much more harshly and keenly for what they do, what they say and what they wear.”
His frustration at this, he says, sparked his experiment.
“I’ve worn the same suit on air for a year – except for a couple of times because of circumstance – to make a point.
“I’m judged on my interviews, my appalling sense of humour – on how I do my job, basically. Whereas women are quite often judged on what they’re wearing or how their hair is … that’s [what I wanted to test].”
By Michael Lallo

Jennifer Garner: No one asks Ben about work-family balance – 2014
“We got home at night and we compared notes,” she continued. “And I told him every single person who interviewed me, I mean every single one, and this is true of the red carpet here tonight, Elle, asked me, ‘How do you balance work and family?’  “And he said the only thing anyone asked him repeatedly was about the t–s on the ‘Blurred Lines’ girl (Affleck’s ‘Gone Girl’ co-star Emily Ratajkowski).
As for work-life balance, he said no one asked him about it that day. As a matter of fact, no one had ever asked him about it. And we do share the same family. Isn’t it time to kinda change that conversation?”
By Kirthana Ramisetti

The Media Is (Still) Dominated By Men – 2014
A new report reveals a prominent gender bias in major broadcast, print, online, and wire outlets. Male journalists make up 63% of bylines in print, Internet and wire news media, according to a recent report from the Women’s Media Center.
By Alexandra Sifferlin

The Ladies to Look Up to in Television and Why Their Representations Matter – 2014
Too often, female characters are painted with a broad brush: She’s the pretty and bitchy one. She’s the dumb one. She’s the fat one who tells jokes. She’s the power hungry man-hater.If we see female characters who reflect the complexities of female leaders, rather than caricatures of stereotypes, we may see more women vying for seats at the executive table, and more men taking them seriously.
Television can be an exhausting space for anyone who wishes to watch something that acknowledges difference, highlights the human complexity, or is looking for diverse characters who don’t exist in stereotypes.
By Amy Shackelford

Hollywood: Too few women on screen, new study finds – 2014
Female characters were “dramatically under-represented” in the biggest films of 2013, according to a new US study.
By Amelia Butterly

BBC chief: no more comedy shows with all-male panels – 2014
Television producers have argued that women often turn down the more competitive shows and Brand agreed that there are hefty disincentives, including the fears that they might not get a word in or may be edited to look stupid.Brand said that QI, the general knowledge quiz show on BBC2, gave contributors more time to think and was less aggressive, but added that women were used as “window dressing”.
By Vanessa Thorpe

Analyse: talkshowgasten tussen 1999-2013, De talkshowelite van Nederland in beeld – 2014
Nederlandse talkshows bieden veel vaker een podium aan PvdA’ers dan leden van andere partijen, ongeveer twee keer zoveel als VVD en CDA en vijf keer zoveel als SP, GroenLinks en D66. Een gemiddelde hedendaagse talkshow heeft 30% vrouwelijke gasten, hetzelfde percentage als Barend en van Dorp een decennium geleden. De helft van alle talkshowgesprekken werd gevoerd met slechts 544 (9%) van in totaal 5731 talkshowgasten. Zij vormen een zekere talkshowelite en worden keer op keer uitgenodigd in verschillende uitzendingen.
By Thomas Boeschoten

Women under-represented in decision-making in media organizations – 2013
Women hold only 22 % of strategic decision-making posts in the public media and only 12 % in the private media organisations in the EU-27– as the research of the European Institute for Gender Equality (EIGE) shows. ‘Increased number of women in the decision-making structures of media organisations would bring social justice, better use of talents and innovative decisions. It would also improve media content.’ – says Virginija Langbakk, Director of the European Institute for Gender Equality (EIGE).

Te weinig vrouwen op redacties en in het nieuws – 2013
Begin deze week stelde de Zwitserse krant Tages-Anzeiger voor om vrouwen-quota af te spreken: minstens 30% van de redacteuren zou vrouw moeten zijn. Niet iedereen was het daarmee eens, op het Persoenlich-blog stelde talkshow-moderator Roger Schawinski dat er zelfs nauwelijks vrouwen als talkshow-gast te vinden zijn:
“Oft ist es kaum möglich, zumindest eine Alibifrau für eine TV-­Diskussionsrunde zu finden, bei der es nicht um eines der häufig gewählten Softthemen geht.”
Bij de Zwitserse media die in de buurt van de 30% komen, zijn de chefs overigens nog steeds man.
By Piet Bakker

The Gender Monitor: Women in Media – A shocking waste of talent – 2013
‘The under use and side-lining of women journalists is just that: a shocking waste. Female reporting has a star cast: consider women such as US anchor Barbara Walters, now retiring aged 83; Marie Colvin, the UK Sunday Times reporter who lost her life in Homs whilst covering the Syria conflict last year, or Russian journalist Anna Politkovskaya, robbed of her life at a murderer’s hands. Add to these headline hitters the many hard working women in regional and national media, reporting honestly and with integrity on issues that are vital to their communities, and the importance of women’s contribution becomes clear.’ – says Cathie Burton, Spokesperson and Head of the Press and Public Information Service at the Organization for Security and Cooperation in Europe.

The Effect Media has on our Body Image – 2013
The media serves as a constant reminder of what we should look like. The consistent reminders of such bodily portrayals make teenagers feel as if they will not be accepted into society, another major blow to the psychic of a human being. To be healthy on a psychological level, one must feel welcomed and accepted into the social pyramid. When this is denied, people develop psychological problems and have an unbalanced mental status.
By Rehmanins

Stand Your Ground, Be A Man – 2013
Thoughts on race and masculinity, in the wake of the George Zimmerman trial.
By Imran Siddiquee

Stagnant American Newsroom Diversity In Charts – 2013
By Matt Gertz

Deep-seated chauvinism stops women getting top European media jobs – 2013
By Katie Nguyen

Lack of female sources in NY Times front-page stories highlights need for change – 2013
By Alexi Layton and Alicia Shepard

Do Women count? It’s time to hold the mainstream media accountable – 2008
By E. J. Graff

Unesco

 

 

Research/Reports

(klik op de titel om naar het betreffende rapport  te gaan)

 

Verhouding mannen/vrouwen aan het woord in films – 2018
This project was born out of the less-than-stellar response to our analysis of films that fail the Bechdel Test. Commenters were quick to point out that the Bechdel Test is flawed and there are justifiable reasons for films to fail (e.g., they are historic). By measuring dialogue, we have much more objective view of gender in film. Many of readers are drawing conclusions that were anecdotally obvious to women in the film industry. But nobody wanted to do the grunt work of gathering the data. We spent weeks just matching scripts to IMDB pages. It’s still not perfect, but we’re now in a much better place than “you know…women are never love-interests when they’re older than 40.

 

Te weinig diversiteit van talkshowgasten – 2017

Presentatie van uitslag onderzoek (zes mannen, nul vrouwen)
Presentatie van uitslag onderzoek (zes mediamannen, nul vrouwen)

Op Verzoek van Het Grote Gala van de Media heeft Motivaction samen met studenten van de scholen van journalistiek, (School voor Journalistiek Utrecht, Hogeschool Windesheim en Fontys Hogeschool voor Journalistiek) een verkennend onderzoek uitgevoerd naar de tafelgasten van vier talkshows op de Nederlandse televisie in 2016.

De resultaten van het verkennend onderzoek naar de achtergrond van de gasten van de 4 avond talkshows laten zien dat de gasten geen goede afspiegeling zijn van de samenleving. Vooral vrouwen ontbreken (gemiddeld 21% ondervertegenwoordigd), net als ouderen (-15%) en jongeren (-7%). Nederlanders met een migrantenachtergrond zijn wel recht evenredig vertegenwoordigd. Maar daarbij valt wel op dat zij veelal (35%) aan tafel zitten om mee te praten over een migrantenonderwerp. Net als dat vrouwen relatief vaak aan tafel zitten om mee te praten over een ‘vrouwenonderwerp’ (12%) en jongeren in 14% van de gevallen aan tafel zitten omdat het over een ‘jongere onderwerp’ gaat.

BeperktZicht  – 2017
Uit de peiling onder mediamakers blijkt dat een meerderheid de onevenwichtige representatie in de media erkent. Maar ze zijn niet goed bekend met de werkelijke cijfers over het aantal vrouwen dat in beeld wordt gebracht.
• 84% denkt dat het aantal vrouwen dat in beeld komt bij de NPO ten opzichte van 2010 hetzelfde is gebleven of is toegenomen
→ in werkelijkheid is het gedaald
• 53% denkt dat van de experts in beeld 20% tot 40% vrouw is
→ in werkelijkheid is dit 12%
Bijna 75% van de mediaprofessionals ziet voor zichzelf een sleutelrol in het veranderen van de huidige beeldvorming. Vooral bij de publieke landelijke en regionale omroepen voelt men zich verantwoordelijk, omdat die omroepen de opdracht hebben om de maatschappij op een representatieve manier in beeld te brengen. Iets meer dan de helft van de mediamakers in de peiling houdt vrijwel altijd rekening met het tegengaan van m/v-stereotypering. Ze geven aan zich er dagelijks mee bezig te houden bij het maken van mediaproducties. Tegelijkertijd is een derde van de mediaprofessionals hier zelden tot nooit mee bezig, omdat ze zich er niet bewust van zijn: ‘Er is nog veel weerstand, veel mensen beseffen niet dat ze vooroordelen hebben,’ aldus een programmamaker bij de publieke omroep.

Sekse-ongelijkheid in Vlaams nieuws – 2016
Een kwantitatieve inhoudsanalyse naar de aanwezigheid en hoedanigheid van vrouwen en mannen in Vlaamse nieuwsverhalen.
By Sara De Vuyst, Susan Vertoont & Sofie Van Bauwel

Global Media Monitoring Report – 2015
Women are much less visible in the media than men, the latest Global Media Monitoring Project (GMMP) study says.
Research by the organisation found women only make up 24% of people heard about in the news, despite comprising half of the human population. The GMMP’s Sarah Macharia says the situation is not much better than 20 years ago when the study first began.

GMMP2015 Korte samenvatting uitkomst Nederland – 2015
In de Nederlandse media spelen mannen nog veelal de hoofdrol. Ruim tachtig procent van de mensen in het nieuws is van het mannelijk geslacht, zo blijkt uit de steekproef Global Media Monitoring Project op woensdag 25 maart 2015. Hierin is de aanwezigheid van mannen en vrouwen in het nieuws in de kranten, op de radio, de televisie en internet op één dag geteld. De score is beduidend slechter dan bij de vorige monitor in november 2009. Een kleine twintig procent (19,5) vrouwen nu ten opzichte van dertig procent in 2009.

Gendermonitor, Editie 1: Jinek – 2015
Het praatprogramma van Eva Jinek is sinds 5 januari 2015 dagelijks te zien om 23:00 uur op NPO1. In totaal zond NPO1 in januari 2015 19 afleveringen van Jinek uit. Daarin ontving Jinek in totaal 131 verschillende gasten. Onder hen waren 92 mannen (70,22 procent) en 39 vrouwen (29,77 procent). Tijdens drie afleveringen was geen enkele vrouw te gast. Arabiste Annabell van den Berghe is de enige vrouw die twee keer te gast was.
By Leon van Wijk

Handbook on the implementation of Recommendation – 2014
CM/Rec(2013) of the Committee of Ministers of the Council of Europe on gender equality and media.
According to the recommendations made the promotion of gender equality in the media should focus on the following six main
areas:
 gender equality policy and legislation;
 adoption and implementation of national indicators;
 provision of information and promotion of good practices;
 accountability channels;
 research and publication;
 media literacy and active citizenship.
Implementation of these measures requires a genuine commitment on the part of governments and
the media to provide both the material and financial resources and the managerial commitment
needed for there to be a real awakening among all involved in the media.
Gender equality is not something which depends solely on the desires of a few isolated individuals; it
is first and foremost the product of a collective commitment, which calls for a change of culture and
mentalities throughout the media.
by Pamela Morinière

Gelijkheid in Kranten? – 2014
Uitbreiding onderzoek You can’t be what you can’t see door sociologe Niraï Melis. Belangrijke nieuwsartikelen worden vaak weergegeven met foto’s, dus op de foto’s kan worden gezien wie het nieuws maakt, en veelal, wat het nieuws is. De foto’s waar alleen mannen op staan en de foto’s waar alleen vrouwen op staan zijn met elkaar vergeleken. Er is onder andere onderzocht hoe vaak deze foto’s voorkomen, of ze op het werk, in privésituatie of tijdens sport zijn genomen en hoe de gefotografeerde op de foto staat. Ook is er gekeken hoe de verhouding allochtoon/autochtoon op foto’s is. (samenvatting)

The Status of Women in the U.S. Media – 2014
New Research Shines Light on Gender Bias in Major U.S. Broadcast, Print, Online, & Wire Outlets: Male Journalists Dominate Most Sectors. The Women’s Media Center – founded by Jane Fonda, Robin Morgan, and Gloria Steinem – has the goal of making women visible and powerful in media.
Men dominate media

MEDIANE – Media in Europe for Diversity Inclusiveness Program – 2014
Media & Diversity – What is the problem?
In Europe, only a quarter of news items feature women, even though they account for over half of the European population (GMMP, 2010). Immigrants represent around 10% of the EU population (Eurostat, 2011); they appear as less than 5% of the main actors in the news (Ter Wal, 2004). Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender (LGBT) people account for roughly 6% of the population of the United Kingdom but are represented as less than 1% on screen. Still in the UK, 20% of the population is disabled, but they are less than 1% to be represented on British TV (CDN 2009-10 Progress Report). In Belgium (CSA, 2012), persons with disabilities still appear in secondary roles and only as subjects in relation to disability. Still in Belgium, women and ethnic minorities appear mostly in secondary roles or as extras in the information (CSA 2012, AJPB 2011), rarely as an expert or a spokesperson. In France (CSA, 2008), while ethnic minorities account for 19% of actors in all TV news, they are represented more heavily in sports and music stories, than in political, social and economic news: more than a third, compared with less than 10%. In Europe generally (Ter Wal, 2004), these minorities appear in less than 5% in political coverage, with women (GMMP 2010) accounting for less than 5% of actors in the economic or scientific news.

Council of Europe Gender Equality Strategy 2014-2017 — 2014-2017

Fact sheet: Advancing gender equality in decision-making in media organisations – 2014
European Institute for Gender Equality

Vrouw in de Media 2013 – 2013
Een onderzoek naar de zichtbaarheid van vrouwen in de Nederlandse media van 2013.
Nieuwsmonitor onderzocht (in opdracht van ZijSpreekt en Mediaplatform VIDM) de aandacht voor vrouwen in de media. Ze onderzochten hierbij het aantal vrouwen dat voorkomt in zowel de landelijke dagbladen als in programma’s van de publieke omroepen. Ze verdeelden de vrouwen in 10 verschillende categorieën. Op basis daarvan keken ze per categorie welke vrouw in 2013 het meest in het nieuws is geweest. In dit rapport is er extra aandacht voor vrouwen in de politiek.

Media and the Image of Women – 2013
Report of the 1st Conference of the Council of Europe Network of National Focal Points on Gender Equality.

Gender Equality Commission (GEC), “Media and the Image of Women” : Report – 2013
The Conference clearly concluded that there is a strong need to pursue efforts for gender equality to become a reality in the media landscape. Amsterdam is the first in a series of initiatives aiming to involve all social actors in a movement against gender stereotypes. A number of findings and recommendations are made at the end of this document that the Council of Europe will take on board. A follow-up will be ensured in the framework of the Council of Europe Strategy on Gender Equality (2014-2017).

Advancing gender equality in decision-making in media organisations: Report – 2013 
This report is the first one to deliver comparable data on the number of women in decision-making positions across major media organisations in the 27 EU Member States and Croatia. Further to this, the report identifies the extent to which these same organisations have developed gender equality policies, monitoring mechanisms and specific initiatives to support women’s career development. The report proposes the first indicators in the area of Women and the Media of the Beijing Platform for Action.
The findings show that while women have considerably outnumbered men in university-level and practice-based journalism programmes and that the employment of women in media is increasing, the organisational culture of media remains largely masculine and women are still significantly under-represented at the decision-making level.

Advancing gender equality in decision-making in media organizations – 2013

Council conclusions – “Advancing Women’s Roles as Decision-makers in the Media” – 2013
Council of the European Union, meeting, Brussels, 20-21 June 2013

Survey report on women in journalists’ unions in Europe – 2012
Women in Europe make up more than a third (42%) of journalist’s unions membership and leading positions (36%).
The results of the study, which surveyed 21 unions and journalists’ associations in Europe, shows a three per cent decrease in the number of female members and leaders compared to the results in the last EFJ survey in 2006.
“Young women make up 53% of youth membership in journalists’ unions. This mirrors the extensive feminization of our profession”, said Kerstin Klamroth, the IFJ gender council coordinator for Europe. “The fact that very few of them access leading roles is a concern. We should think again about the space, policies and structures we develop for women of all ages so that unions can better address the needs of our profession”.

Gender Issues, Equality in the Media – Guide for Journalists – 2012 
Women are nowadays present in almost every social sphere: it is up to journalists to find them and express this reality in the media.

Vrouwen in de media, Dutch research – 2012
Een onderzoek naar de zichtbaarheid van vrouwen in de Nederlandse media van 2012.

Media Quotum, Dutch research – 2012
Should there be a quota for the media?

Steering Committee for Equality between Women and Men, (CDEG), Women and Journalists First – 2011
A challenge to media professionals to realise democracy in practice, quality in journalism and an end to gender stereotyping.
(Joke Hermes)

Nieuws en Actualiteiten, Diversiteit & pluriformiteit in Medialand? Dutch research – 2011

Vrouwen in de Media, Dutch research – 2011
Een onderzoek naar de zichtbaarheid van vrouwen in de Nederlandse media van 2011.

Global Media Monitoring Project – 2010
The Global Media Monitoring Project (GMMP) is the world’s most extensive and significant global research on gender in news media.

Highlights Global Media Monitoring Project – 2010 
The Global Media Monitoring Project (GMMP) maps the representation of women and men in news media worldwide.

Global Media Monitoring Project Regional Report – Europe – 2010

NPO Kijk- en LuisterOnderzoek Monitor Representatie, Dutch Report – 2010

Vrouwen in de Media, Dutch research – 2010
Een onderzoek naar de zichtbaarheid van vrouwen in de Nederlandse media in 2010.

Onderzoeksrapport Vrouwen in de Media (Dutch) – 2009
Uit de Media Emancipatie Effect Rapportage blijkt dat televisiemakers sinds de feminiseringsgolf in de jaren ’70 niet meer bewust bezig zijn met ‘gender’. Een eerste reden zou volgens de onderzoekers zijn dat het probleem ‘al jaren geleden is opgelost’ en geen prioriteit meer is. Een tweede reden is de toename van het aantal vrouwen in de journalistiek; dit zou een meer verantwoorde beeldvorming m/v in televisieprogramma’s tot gevolg hebben. Helaas laat de praktijk een andere realiteit zien.
Reacties van Neelie Kroes, Maria Henneman, Pia Dijkstra, Marga Miltenburg, Birgit Donker, Samira Bouchibti, Mensje Melchior, Rita Verdonk, Roos Wouters, Marion Winnink, Cindy Castricum, Jaqueline Zirkzee, Anja Beerepoot, Lonneke Bindels, Marjolein Hins, Petra Portengen, Cocky Booy, Miriam Notten, Lem van Eupen en Bernadette van Dijck.

 

Videos

Hoe versla je óók tijdens de coronacrisis divers? – 2020
Zien we het echte Nederland in de verslaggeving rond de coronacrisis of zien we maar één kant? Laat je als journalist/redacteur niet een deel van de werkelijkheid liggen? Goede journalistiek brengt het Nederland van nu.  In deze video gaat VIDM-oprichter Janneke van Heugten het gesprek aan met Zoë Papaikonomou, co-auteur van het boek ‘Heb je een boze moslim voor mij?’, onderzoeksjournalist en podcaster van o.a. de Bonte Was Podcast over blinde vlekken in de media. En met Elizabeth Venicz, docent creatief schrijven en taalbeheersing aan de Tilburgse Fontys Hogeschool voor Journalistiek. Beide zetten zich, net als Mediaplatform VIDM.nl, op meerdere manieren in voor een realistische afspiegeling van de maatschappij in de media.
By Janneke van Heugten

Sportvrouwen in de media – 2017
De overwinning van Tom Dumoulin in de Ronde van Italië kan met recht historisch worden genoemd. Hij is tenslotte de eerste Nederlander ooit die de Giro d’Italia wint. Of toch niet?

Sexist adverts to come under scrutiny – BBC News: Video – 2017

Regionale media nomineren nauwelijks vrouwen – 2016
VIDM organiseert dit jaar voor het eerst niet alleen een landelijke verkiezing, maar ook een regionale verkiezing. Maar in Overijssel zijn er tot nu toe nog maar twee deskundige vrouwen genomineerd.
By RTV Oost

Madonna Gets Real About Sexism And Misogyny In Emotional Billboard ‘Women In Music’ Speech
“You’re allowed to be pretty and cute and sexy. But don’t act too smart. Don’t have an opinion that’s out of line with the status quo. You are allowed to be objectified by men and dress like a slut, but don’t own your sluttiness. And do not, I repeat do not, share your own sexual fantasies with the world,” she said. “Be what men want you to be, but more importantly, be what women feel comfortable with you being around other men. And finally, do not age. Because to age is a sin. You will be criticized and vilified and you will definitely not be played on the radio.”
By huffingtonpost.com

Men Can’t Stop Mansplaining Long Enough To Learn What Mansplaining Is – 2016
Studies have shown time and time again that women are interrupted in conversation way more than men. We’re not imagining this. Not only are we more likely to be interrupted and less likely to be vocal at work, we’re also negatively perceived if we try to speak up. A 2015 study showed that women were judged more harshly when speaking up assertively: “Women’s perceived competency drops by 35 percent and their perceived deserved compensation by $15,088 when they are assertive or forceful.” Well, that’s comforting.
By Maria Guido

No More Page 3 ‘THE EXPERIMENT” – 2014
We collected The Sun over a 6 month period. Our volunteers were cutting out pictures for 5 1/2 hours and in that time we found no sportswoman featured in their sports pages. Not one. We may not have got round to every single edition (the rules of the experiment were if we cut one photo out of an edition we’d cut every photo out of that edition, but we’d stop when the wall was full) so perhaps we missed the one or two images in their extensive coverage of women in the Commonwealth Games and Wimbledon tennis, but honestly, we were as surprised as The Sun to find no women in their sports pages.

Emma Watson HeForShe Speech at the United Nations | UN Women – 2014
This impassioned speech kicked-off the HeForShe Solidarity Movement for Gender Equality. HeForShe brings together one half of humanity in support of the other half of humanity for the benefit of all.

Hillary Clinton: ‘There Is A Double Standard’ Against Women In The Media – 2014
Clinton’s comments come after a new study on Wednesday highlighted another gender problem in the media. The study by the Women’s Media Center found that women are hugely underrepresented in the media, with newscasts anchored by men 60 percent of the time. There is nearly a 2-1 difference in content contributed to news organizations by men than by women.

Help Geena Davis End the Job Crisis (For Female Animated Characters) – 2013
Geena’s video message: why we need more female characters in children’s media.

Lily Myers, poetryslam – “Shrinking Women” – 2013
Student Lily really provides some insight into how expectations for men and women differ and how much setting examples for our daughters really does matter.

How the Media Failed Women in 2013 – 2013
The Representation Project is a movement that uses film and media content to expose injustices created by gender stereotypes and to shift people’s consciousness towards change. Interactive campaigns, strategic partnerships and education initiatives inspire individuals and communities to challenge the status quo and ultimately transform culture so everyone, regardless of gender, race, class, age, or circumstance can fulfill their potential.

Women in the media: role models matter! – 2013 
Every woman should have the tools to take control of her life – but too few work in the key sector of ICT. Women and girls need role models – but we won’t get far if all they see is princesses and ponies, or if technology is “marketed” to women just by “shrinking it and pinking it”.
That’s the message of Neelie Kroes, European Commission, to the conference “Media and the Image of Women” .

Spoken column Margriet van der Linden about Everyday sexism project – 2013
Almost 1 out of 3 women in the west only, has experienced rape or sexual assault. This narrative takes 3 minutes and a few seconds. During this time 4 women have been raped in Congo.

Media and the Image of Women conference – 2013

Miss Representation Extended Trailer – 2011
Miss Representation is the award-winning documentary film that exposes how mainstream media contributes to the underrepresentation of women in positions of power and influence in America. The film challenges the media’s limited and often disparaging portrayals of women and girls, which make it difficult for women to achieve leadership positions and for the average woman or girl to feel powerful herself.

Megan Kamerick: Women should represent women in media – 2011
How do you tell women’s stories? Ask women to tell them. At TEDxABQ, Megan Kamerick shows how the news media underrepresents women as reporters and news sources, and because of that tells an incomplete story. (Filmed at TEDxABQ.)

Riley on Marketing – 2011
While at the girls’ section of a toy store, Riley had an epiphany: Girls’ toys are often pink. Then she uncovers more and more and is not pleased about it.

The Bechdel Test – 2009
Sometimes called the Mo Movie Measure or Bechdel Rule is a simple test which names the following three criteria: (1) it has to have at least two women in it, who (2) who talk to each other, about (3) something besides a man. The test was popularized by Alison Bechdel’s comic Dykes to Watch Out For, in a 1985 strip called The Rule.

Presentations

Sexism In The Media
Sexuality – Average American views 3000 advertisements per day – This amounts to 3 years of a persons life. They not only sell products, they sell : Sexuality Love Romance Success And Self Image.
By Sherry Bates

Websites


Who makes the news?
Who makes the news? is a knowledge, information and resource portal on gender and the media. It is run by the World Association for Christian Communication (WACC), a non-governmental organisation that builds on communication rights in order to promote social justice. WACC works with all those denied the right to communicate because of status, identity, or gender. It advocates full access to information and communication, and promotes open and diverse media.

See how women choose the news: NewsMavens
“Think of NewsMavens as a news roundup about what’s most important in Europe today, done by women from top EU media brands. See how women choose the news. Because women represent only on average 27% OF TOP MANAGEMENT in European news rooms, and because the REPORTING ON EUROPE HAS BECOME EXCLUSIVE to English speaking countries, we aim to curate news about current events from EACH EU COUNTRY from the under-represented, FEMALE PERSPECTIVE.”

Gendered Innovations
Doing research wrong costs lives and money. For example, between 1997 and 2000, 10 drugs were withdrawn from the U.S. market because of life-threatening health effects. Eight of these posed “greater health risks for women than for men” (U.S. GAO, 2001). Not only does developing a drug in the current market cost billions—but when drugs failed, they caused human suffering and death.
Gender bias also leads to missed market opportunities. In engineering, for example, considering short people (many women, but also many men) “out-of-position” drivers leads to greater injury in automobile accidents (see Pregnant Crash Test Dummies). In basic research, failing to use appropriate samples of male and female cells, tissues, and animals yields faulty results (see Stem Cells). In medicine, not recognizing osteoporosis as a male disease delays diagnosis and treatment in men (see Osteoporosis Research in Men). In city planning, not collecting data on caregiving work leads to inefficient transportation systems (see Housing and Neighborhood Design). We can’t afford to get the research wrong.

Across Women’s Lives
Across Women’s Lives is home for PRI’s collaborative radio, web and social media coverage of gender equity around the world. PRI’s The World and our partners will travel across the globe to share stories of what it takes to change the status of women. We’ll look at how initiatives that raise women’s status affect their communities and countries.

The Geena Davis Institute on Gender in Media (See Jane)
The Geena Davis Institute on Gender in Media is the only research-based organization working within the media and entertainment industry to engage, educate, and influence the need for gender balance, reducing stereotyping and creating a wide variety of female characters for entertainment targeting children 11 and under.

MissRepresentation.org
MissRepresentation.org is a non-profit social action campaign and media organization established to shift people’s consciousness, inspire individual and community action, and ultimately transform culture so everyone, regardless of gender, age or circumstance can fulfill their potential.

European Institute for Gender Equality

Media and the Image of Women
Conference of the Council of Europe Gender Equality Commission, organised in partnership with the Ministry of Education, Culture and Science of the Netherlands.

How does the media portray Muslim women?

Beauty is Inside

Eupanelwatch.com
“None of the three women we called could make it” is our favorite excuse to why we don’t see more women speaking at events (for more, check out our article Where are the women in Brussels policy debates?). And it is just an excuse! If none of the three (!) women you asked could come, ask three more. We can’t buy that there are only three women in a given field in Europe who could be asked to speak at an event. If we do, nothing will change.

Congrats, you have an all male panel!

Important links missing? Let us know!