You can’t be what you can’t see

  Latest news about women in the media:  Articles Research/Reports Videos Websites —————————————————— Articles Diversiteit is geen thema, maar noodzaak – 2018 “Ik begin even bij de term. Diversiteit gaat om getallen. Bij inclusiviteit gaat het erom die getallen het best tot hun recht te laten komen. Mensen te laten functioneren vanuit hun kracht. Afkomst, […]